no-image.png

 

کود بیولوژیک بایوفارم  (ویژه زراعت)

بروز مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و نیز توجه به قابلیت های ذاتی موجودات خاکزی بویژه میکروارگانیسمها، توجه روز افزون به کودهای بیولوژیک را در پی داشته است. رشد ریشه گیاه، متأثر از محیط اطراف خود به ویژه میکروارگانیسم های همزیست می باشد که در میان جوامع میکروبی، باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
ماده مؤثره این محصول تلفیقی از سویه های ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و گونه های مختلف سودوموناس می باشد. کود بیولوژیک بایوفارم قابل مصرف در کلیه محصولات زراعی است. این کود بیولوژیک، واجد باکتریهای مولد هورمونهای محرک رشد گیاه و اصلاح کننده ساختمان خاک است و در عین حال نقش مهمی در کاهش استفاده از کودهای شیمیایی ایفا می کند.

 

 

روش مصرف:

 

  • روش بذرمال:

    برای بذرمال کردن بذر، از مقدار مناسب کود مایع بیولوژیک بایوفارم استفاده می گردد. بدین منظور ابتدا بذرها را درون بشکه دوار (بشکه های ضد عفونی بذر و بتونیر) و یا روی نایلون پلاستیکی ریخته و به تدریج کود روی بذرها بطور یکنواخت پاشیده شود و بذرها زیر و رو گردد تا تمام آنها با کود آغشته شوند. سپس بذرها به مدت 5 تا 10 دقیقه در سایه پهن گردیده و پس از خشک شدن بلافاصله اقدام به کشت گردد.

 

  • روش مصرف غوطه وری نشاء:

    ظرف مناسبی با ظرفیت نگهداری 10 لیتر آب آماده شود. سپس حدود 7 لیتر آب تمیز غیر کلره به آن اضافه گردد. مقدار مشخص شده از بایوفارم مایع به آن اضافه و به خوبی مخلوط شود. سپس به تدریج نشاهای مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین از خزانه خارج و ریشه آنها با محلول آماده شده آغشته و سپس نشاء به زمین اصلی منتقل شود.
    برای استفاده از بایوفارم به عنوان سرک یا محلول در آب آبیاری، مقدار مصرف اضافه گردد.

 

 

گیاه هدف

روش مصرف

نحوه مصرف

صیفی جات، سبزیجات، گوجه فرنگی

بذرمال

1 لیتر بایوفارم، برای بذر یک هکتار

غوطه وری نشاء

1 الی 2 لیتر  بایوفارم محلول در مقدار مناسبی آب، جهت نشاء یک هکتار

سیب زمینی

غده مالی

5 لیتر بایوفارم، برای یک تن غده سیب زمینی

گندم

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 100 کیلوگرم بذر

جو

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 100 کیلوگرم بذر

ذرت

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 30 کیلوگرم بذر

برنج

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، جهت 60 کیلوگرم بذر در زمان خیساندن

تلقیح بذرهای جوانه زده

1 الی 2 لیتر  بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب برای یک هکتار بذر پس از جوانه زدن

سرک

2 الی 4  لیتر بایوفارم، به صورت پاشش در خزانه یا با آب آبیاری برای نشاء  یک هکتار شالیزار زمانی که نشاء 3 سانتیمتر است. 48 ساعت از خروج آب از زمین جلوگیری شود.

تلقیح نشاء

2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب به مدت 15 دقیقه برای یک هکتار نشاء

کلزا

بذرمال

0.5 الی 1 لیتر بایوفارم، برای بذر مصرفی یک هکتار

آفتابگردان

بذرمال

0.5 الی 1 لیتر بایوفارم، برای بذر مصرفی یک هکتار

پنبه

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، به ازای بذر مصرفی یک هکتار

همه محصولات زراعی

سرک

3 تا 5 لیتر بایوفارم به همراه آب آبیاری برای یک هکتار مزرعه

 

 

مزایای استفاده از کود بیولوژیک بایوفارم:

 

• کمک به کاهش مصرف و جذب بهینه کودهای شیمیایی
• تبدیل عناصر نیتروژن و فسفر از فرم غیر قابل جذب به فرم قابل جذب برای گیاه.
• تقویت و گسترش سیستم ریشه و تارهای کشنده و افزایش قدرت جذب عناصر از جمله عناصر ریزمغذی نظیر آهن و روی.
• باکتریهای موجود در بایوفارم با تولید متابولیتهای مختلف سبب مقاومت گیاه در برابر عواملی بیماریزا مانند پوسیدگی ریشه، بوته میری و تنش زای محیطی مثل خشکی و شوری می گردند.
• تقویت بنیه گیاهچه، افزایش درصد جوانه زنی، ازدیاد وزن خشک بخشهای هوایی و ریشه گیاه و در نهایت سبب افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح می گردد.
• افزایش طول گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه ها، میزان گلدهی، افزایش قطر طبق در آفتابگردان، انبوهی تارهای موئین ریشه، افزایش وزن هزاردانه و محصول.

درباره ما

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا در سال ۱۳۷۹ به منظور احداث مدرنترین کارخانه بیوتکنولوژی در خاورمیانه جهت تولید فرآورده های بیوتکنولوژی در شهرك گلدشت کرج تاسیس و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تولید خود را آغاز کرد.

کارخانه این شرکت توانایی تولید انواع آنتی بیوتیکها و واکسنهای حیوانی ، ویتامینها، لاروکشها، کودها، آفتکش‌ها و علف هرزکش‌های بیولوژیک مورد مصرف در بهداشت و کشاورزی را دارد.

چشم انداز

ایفای نقش به عنوان بزرگترین شرکت ارایه کننده خدمات کشاورزی بیولوژیک با کیفیت مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی، جهت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک

ماموریت

ارائه مناسب ترین خدمات به کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک با بهره وری بالا، مطابق استانداردهای جهانی.
کمک به بسط فرهنگ کشاورزی ارگانیک.

©2018 Biorun. All Rights Reserved | کلیه حقوق برای شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا محفوظ است ۱۳۹۶©