no-image.png

مکانیسم اثر

کود زیستی بایوفارم، بر پایه مجموعه ای از موفق ترین باکتری های تثبیت کننده ازت (جنس Azospirillum sp.، Azotobacter sp. و Pseudomonas sp.) و بصورت سوسپانسیون فرموله شده است. باکتری های موجود در این کود، قادرند به چند طریق، به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک کنند. این باکتری ها از مهمترین و عمومی ترین میکروارگانیسم های تثبیت کننده ازت هستند، به این معنی که نیتروژن غیرقابل جذب موجود در اتمسفر را به یون های آمونیوم که برای گیاهان قابل استفاده هستند تبدیل می کنند. بنابراین، این باکتری ها می توانند جایگزین کامل کودهای ازته شوند و به دلیل تولید سیدروفور، همزمان در فراهم کردن عناصری مانند آهن و روی نیز به گیاه کمک کنند. از این گذشته، این باکتری ها، با تولید مجموعه ای از هورمون های رشدی بویژه اکسین ها، به طور مستقیم به رشد گیاهان کمک می کنند. همچنین، این باکتری ها با تولید آنزیم های هیدرولیزکننده و سیدروفور، تاثیر آنتاگونیستی بر رشد میکروارگانیسم های خاکزی مضر دارند و از گیاهان در برابر عوامل بیماری زای خاکزی و عوامل تنش زای محیطی محافظت می کنند.

کود زیستی بایوفارم، بر پایه مجموعه ای از موفق ترین باکتری های تثبیت کننده ازت (جنس Azospirillum sp.، Azotobacter sp. و Pseudomonas sp.) و بصورت سوسپانسیون فرموله شده است. باکتری های موجود در این کود، قادرند به چند طریق، به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک کنند. این باکتری ها از مهمترین و عمومی ترین میکروارگانیسم های تثبیت کننده ازت هستند، به این معنی که نیتروژن غیرقابل جذب موجود در اتمسفر را به یون های آمونیوم که برای گیاهان قابل استفاده هستند تبدیل می کنند. بنابراین، این باکتری ها می توانند جایگزین کامل کودهای ازته شوند و به دلیل تولید سیدروفور، همزمان در فراهم کردن عناصری مانند آهن و روی نیز به گیاه کمک کنند. از این گذشته، این باکتری ها، با تولید مجموعه ای از هورمون های رشدی بویژه اکسین ها، به طور مستقیم به رشد گیاهان کمک می کنند. همچنین، این باکتری ها با تولید آنزیم های هیدرولیزکننده و سیدروفور، تاثیر آنتاگونیستی بر رشد میکروارگانیسم های خاکزی مضر دارند و از گیاهان در برابر عوامل بیماری زای خاکزی و عوامل تنش زای محیطی محافظت می کنند.

موارد مصرف

  • تلقیح بذر: با ایجاد چند سوراخ روی درپوش آلومینیومی بطری، محتوی یک قوطی (یک لیتر) را روی حدود ۵۰ کیلوگرم بذر پاشیده و خوب هم بزنید تا تمام بذرها به طور یکنواخت به کود آغشته شود. قبل از کاشت، بذر تیمارشده را به مدت نیم تا یک ساعت در سایه پهن کنید تا خشک شود.
  • تلقیح نشاء و قلمه: محتوی ۳ قوطی (۳ لیتر) کود را در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و ریشه نشاء ها را بمدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه شده قرار دهید.
  • تلقیح غده سیب زمینی: از محتوی ۵ قوطی (۵ لیتر) کود بایوفارم برای تیمار یک تن غده سیب زمینی استفاده کنید.
  • استفاده بصورت کود سرک: در مراحل مختلف رشد رویشی گیاهان می­توانید از این کود به میزان ۳-۴ لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری استفاده کنید.

توصیه ها

  • از مخلوط کردن بایوفارم با هر نوع ترکیب باکتری کش مانند سموم مسی و ترکیب بوردو خودداری کنید.
  • محتوی بطری را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • کلیه عملیات آماده سازی کود و تیمار بذر، نشاء، قلمه یا نهال را در سایه انجام دهید.
  • بایوفارم را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
  • این کود، در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب تا شش ماه قابل نگهداری است.

درباره ما

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا در سال 1379 به منظور احداث مدرنترین کارخانه بیوتکنولوژی در خاورمیانه جهت تولید فرآورده های بیوتکنولوژی در شهرك گلدشت کرج تاسیس و از ابتدای سال 1384 تولید خود را با برند بایوران آغاز کرد. 
پس از آن طی پروسه توسعه محصولات،در بخش کشاورزی با سرمایه گذاری بر پایان نامه های دانشگاهی، موفق به تولید کودها و آفتکش های بیولوژیک مطابق با استانداردهای جهانی شد. 
در ادامه با ورود به بخش پروبیوتیک ها، موفق به تولید پروبیوتیک های مخصوص دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی گردید.

چشم انداز

ایفای نقش به عنوان بزرگترین شرکت ارایه کننده محصولات کشاورزی بیولوژیک با کیفیت مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی، به منظور تولید محصولات کشاورزی ارگانیک

©2019 Biorun. All Rights Reserved | کلیه حقوق برای شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا محفوظ است ۱۳۹۶©