محیط زیست

محیط زیست ما قادر به تأمین منابع لازم برای تولید غذای تازه، خوشمزه و با کیفیت برای رفع نیاز انسان‌ها با بهره‌گیری از روشهای نوینِ کشاورزی پایدار است. کشاورزان فعال در بخش ارگانیک هم می‌توانند با حفظ و در صورت امکان بالا بردن میزان کیفیت طبیعی این منابع به چنین هدف والایی دست یابند.cultivating.jpg   cultivated farm.jpg

با رفتن به بخش خاک با نحوه پایش آنچه کشاورزی ارگانیک به این منابع ارزشمند طبیعی می‌دهد و آن‌چه از آن می‌گیرد آشنا می‌شوید.

                

با خواندن بخش تنوع زیستی با نحوه احترام کشاورزی ارگانیک به تنوع زیستی و در صورت امکان ارتقای آن، آشنا می‌شوید.

water splash.jpg   cultivated lands1.jpg

بخش آب هم درباره نحوه تأثیر کشاورزان ارگانیک در افزایش ظرفیت جذب توسط خاک و حفظ کیفیت منابع آب توضیح می‌دهد.

 

بخش مناظر طبیعی هم مشخص می‌کند چطور کشاورزی ارگانیک بر حفظ محیط زیست و افزایش جذابیت بصری مناظر کشاورزی پیرامون ما تأثیر می‌گذارد.