خاک

cultivating.jpg یکی از مهمترین منابع طبیعی زمین است که در عین حال نسبت به سایر منابع هم بیشتر نادیده گرفته می‌شود. خاک برای وجود حیات در زمین بسیار مهم است زیرا باعث رشد گیاهانی می‌شود که آنها هم غذا و اکسیژن انسان‌ها و حیوانات را تأمین می‌کنند. کشاورزان ارگانیک ارزش و اهمیت خاک را درک می‌کنند و مراقب چیزی هستند که وارد خاک می‌کنند و از آن می‌گیرند و همچنین مراقب تأثیر کارهایشان در حاصلخیزی و حفظ خاک هستند.

هدف
کشاورزان ارگانیک تنها بدنبال این نیستند که فقط خاک را در وضعیت سالم و بارور و طبیعی نگه دارند. آن‌ها همچنین تلاش می‌کنند شرایط خاک را با تأمین مواد مغذی مناسب، ارتقای ساختار خاک و همچنین اعمال مدیریت مؤثر آب بهتر کنند.

اقدامات
اقدامات مهمی که کشاورزان ارگانیک انجام می‌دهند تا سلامت خاک را حفظ کنند و حتی ارتقا دهند شامل موارد زیر می‌شود:

• اعمال تغییر سالانه محصول برای شکستن چرخه علف‌های هرز و در نتیجه اختصاص پیدا کردن زمانی برای بهبود خاک و بیشتر شدن مواد مغذی مفید. گیاهانی مثل شبدر باعث «تثبیت» نیتروژن در جو می‌شوند.
• استفاده از کودهای ارگانیک نظیر  کود حیوانی برای ارتقای ساختار خاک و جلوگیری از نابودی خاک
• جلوگیری قاطع از استفاده از کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی برای جلوگیری از تغییرات بلندمدت در یکنواختی شیمیایی و وابسته شدن خاک
• بوجود آوردن مراتع با پوشش‌های متنوع برای چرا بمنظور جلوگیری از چرای بی‌رویه و اختصاص زمانی برای بهبود خاک و از بین نرفتن مواد مغذی
• کاشت گیاهان سبز بمنظور محافظت از خاک پس از برداشت محصول و جلوگیری از کاهش مواد مغذی و حفظ ساختار خاک
• کاشت حصارهای گیاهی و مرغزار برای از بین نرفتن خاک و مواد مغذی

کشت
کشاورزان ارگانیک هرجا که امکان داشته باشد از شیوه‌های مکانیزه و دستی کاشت استفاده می‌کنند تا نتیجه بهینه برای سلامت و ساختار خاک حاصل شود. به عبارت دیگر، کشاورزان ارگانیک مثلاً با وجین علف‌های هرز آن‌ها را کنترل می‌کنند نه با استفاده از آفت‌کش‌هایی که باعث نابودی آنها شود. این کار باعث حفظ تنوع زیستی هم در سطح خاک و هم زیر خاک می‌شود.

زندگی موجود در خاک
برخی مطالعات نشان می‌دهد که کشاورزی ارگانیک باعث افزایش تعداد ارگانیسم‌های مفید زنده در خاک می‌شود و همین باعث رشد محصول و تولید دام سالم می‌شود.

مطالعه‌ای موسوم به باروری خاک و تنوع زیستی در کشاورزی ارگانیک که در سال ۲۰۰۲ میلادی انجام شد نشان داد که کشاورزی ارگانیک:

• مقدار مدفوع حشرات را در خاک دو برابر می‌کند
• باعث تولید ٪۵۰ بیشتر کرم خاکی می‌شود
• باعث تولید ٪۶۰ بیشتر سوسک‌ گونه‌ها می‌شود
• تعداد عنکبوت‌ها را دو برابر می‌کند

میزان دام
سیستم‌های کشاورزی ارگانیک بطور کلی منجر به تعداد کمتر دام در هکتار برای چرا در هر مزرعه می‌شود. این امر باعث کاهش اضطراب در دام و مشکلات ناشی از آفت و بیماریها می‌شود و باعث افزایش تنوع زیستی در زمینهای کشاورزی نیز می‌شود و در عین حال اثر مضاعف در کاهش فشردگی خاک و خطر از بین رفتن خاک هم دارد.