آب

water splash.jpgکشاورزان ارگانیک معمولاً به آب بعنوان چیزی نگاه نمی‌کنند که وارد چرخه کشاورزی می‌کنند، بلکه آن را منبعی حیاتی برای حفظ حیات روی زمین می‌دانند که باید با مدیریت کارآمد از آن محافظت کرد. نیازی به گفتن نیست که آنها آب را هدر نمی‌دهند چون می‌دانند استفاده مناسب از آب چقدر می‌تواند در رشد مطلوب گیاهان و دام حیاتی باشد. شیوه‌های ارگانیک باعث می‌شود:

• منابع آبی حفظ شوند
• کیفیت مطلوب منابع آب نیز حفظ شود

جذب
کشاورزان ارگانیک هرجا که امکانش باشد بدنبال حفظ منابع طبیعی آب مانند رودها و دریاچه‌ها هستند و با اعمال شیوه‌های زیر بطور فعال باعث می‌شوند آب هدر نرود:

• ارتقای ساختار خاک و ظرفیت حفظ آب با شیوه‌هایی نظیر تغییر سالانه محصول، انتخاب مناسب گیاه و استفاده از کود حیوانی
• کاشت و حفاظت از حصارهای گیاهی و مرغزارها و پوشش‌های گیاهی طبیعی برای کاهش از بین رفتن خاک

کشاورزان ارگانیک معتقدند کاهش میزان هدر رفت آب و اهمیت دادن به کیفیت خاک با این روش‌ها باعث می‌شود در مناطق کم آب، نیاز به آبیاری محصول هم کمتر شود.

در مناطقی که نمکی بودن خاک می‌تواند مشکل‌ساز شود حفظ درختان و پوشش‌های گیاهی که ریشه‌های عمیق‌تری دارند باعث می‌شود بستر آب در سطح پایین‌تری بماند و از آمدن نمک به سطح جلوگیری شود.

کیفیت
علاوه بر این، سیستمهای کشاورزی ارگانیک می‌تواند از طریق کاهش میزان مواد شیمیایی، باعث حفظ و یا حتی ارتقای کیفیت آب شود زیرا مواد شیمیایی که در کشاورزی بکار می‌روند در نهایت سر از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر بسترهای آبی در می‌آورند.

کشاورزی ارگانیک باعث کاهش استفاده از کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی و همچنین استفاده از آنتی‌بیوتیک و مواد کمکی برای رشد حیوانات می‌شود و در نتیجه باعث کاهش خطر راه یافتن این مواد به دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر بسترهای آبی می‌شود. با کشاورزی ارگانیک خطر انباشت آب هم کاهش می‌یابد. انباشت آب بخاطر نفوذ مواد مغذی در بستر آب بوجود می‌آید که در پی آن جلبک بی‌رویه رشد می‌کند و همین باعث پایین آمدن غلظت اکسیژن محلول می‌شود و سلامت حیوانات و گیاهان آبی را تهدید می‌کند.