مناظر طبیعی

cultivated lands1.jpgکشاورزان ارگانیک می‌توانند نتایج تلاش‌های خود را نه فقط بخاطر رضایت کسانی ببینند که محصولات‌شان را مصرف می‌کنند، بلکه این رضایتمندی در حفظ منابع طبیعی پیرامون آنها هم هویداست. در مواردی هم که قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، اقدام‌های داوطلبانه‌ای که کشاورزان ارگانیک انجام می‌دهند باعث حفظ و مدیریت بهتر محیط زیست می‌شود.

هرگونه فعالیت کشاورزی به‌ نوعی دستکاری محیط زیست و طبیعت محسوب می‌گردد اما هدف از کشاورزی ارگانیک به حداقل رساندن این دستکاری‌هاست تا جایی که زمینهای کشاورزی ارگانیک جزیی از مناظر پیرامون تلقی گردند.

اقدامات
تعدادی قاعده در زمینه کشاورزی ارگانیک وجود دارد که باعث ارتقاء و حفظ مناظر روستایی می‌شود. این قواعد شامل ایجاد یا حفظ موارد زیر می‌شود:

• حصارهای گیاهی
• مرغزارها
• گیاهان و جاندارن بومی اکوسیستم
• راه‌های آبی طبیعی

تنوع گونه‌های زیستی که در کاشت ارگانیک و تولید دام دیده می‌شود علاوه بر استفاده متفاوت از زمین، باعث ایجاد مناظر متنوع و جذاب‌تر هم می‌شود. در کشاورزی ارگانیک مناطقی که پوشش گیاهی وسیعی دارند حفظ می‌شوند و گونه‌های غیر مثمر هم معمولاً کاشته می‌شوند تا باعث جذب دشمنان طبیعی آفات شوند.

سیستم‌های طبیعی
کشاورزی ارگانیک علاوه بر اینکه زیبایی بصری بهمراه دارد، معمولاً باعث بوجود آمدن مناظری می‌شوند که برای مناطقی که در آنها قرار دارند هم مناسب است. این امر از طرق زیر حاصل می‌شود:

• استفاده از منابع موجود در محل بجای آوردن آن‌ها از جایی بجز خود مزرعه
• اولویت گونه‌های گیاهی و دامی بومی

اقداماتی که باعث ارتقای ساختار خاک و منابع آب می‌شوند هم به حفظ تعادل طبیعی موجود در مناطق مختلف کمک می‌کند.

حیوانات
قواعد کشاورزی ارگانیک که برای افزایش آسایش حیوانات طراحی شده‌اند همچنین باعث ایجاد مناظر جذاب کشاورزی برای غیر افراد غیر بومی می‌شود. همچنین:

• تمام گونه‌های دامی به مناطق یا مراتع با پوشش‌های متنوع دسترسی دارند
• دام‌های کمتری در هکتار برای چرا در هر مزرعه وجود خواهد داشت
• از انواع دام بومی یا سنتی بیشتری استفاده می‌شود

نتیجه
مناظر بهینه شده که بخاطر کشاورزی ارگانیک به‌وجود می‌آیند علاوه بر مزایایی که برای طبیعت و ارگانیسم‌های زنده دارند، مزایای اجتماعی اقتصادی وسیعی هم دارند. از جمله این مزایا می‌توان به افزایش جذابیت مناطق روستایی و شیوه زندگی روستایی اشاره کرد که باعث می‌شود این مناطق در دوره‌ای که شاهد مهاجرت انبوه به مناطق شهری هستیم، باعث کشیده شدن جمعیت به مناطق روستایی شود.