اعتماد مصرف‌کننده

مصرف‌کننده‌، یعنی ما و شما، حلقه آخر زنجیره تأمین در کشاورزی ارگانیک محسوب می‌گردد و اهمیت زیادی به این مسأله داده می‌شود که غذا و نوشیدنی‌های تازه و خوشمزه و با کیفیتی به دست ما برسد که نیازهایمان را برآورده کند.


a tray of organic food.jpg   ongoing inspection on organic farm.jpg
بخش لوگو و برچسب‌گذاری ...   بخش بازرسی و صدور گواهی
     
table with assorted organic meat.jpg                            enjoying organic food.jpg
بخش کیفیت غذا حاوی اطلاعاتی درباره نتایج فرآیند کشاورزی ارگانیک از نظر مشخصات غذایی است که ما در نهایت مصرف می‌کنیم.
  بخش تقاضای مصرف‌کننده هم شامل آماری درباره وضعیت کنونی بازار جهانی در ارتباط با محصولات ارگانیک است.