تقاضای مصرف کننده

enjoying organic food.jpgخیلی از مردم در سرتاسر دنیا ترجیح می‌دهند غذا و نوشیدنی‌های ارگانیک مصرف کنند. چنین انتخابی چه از روی علاقه به طعم و طبیعی بودن غذا باشد و یا اینکه با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و افزایش آسایش حیوانات و محیط‌های روستایی انجام شود، آمار نشان می‌دهد که مصرف محصولات ارگانیک رو به افزایش است.

روند جهانی
بر اساس مطالعه‌ای که توسط دنیای کشاورزی ارگانیک ۲۰۰۷ انجام شد، ارزش میزان فروش جهانی غذا و نوشیدنی ارگانیک در دنیا در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ با افزایش ۴۳ درصدی به ۲۵/۵ میلیارد یورو رسید. همین مطالعه نشان داد این فروش در سال ۲۰۰۶ به ۳۰/۹ میلیارد یورو رسید.

با اینکه کشاورزی ارگانیک در بیشتر کشورهای دنیا انجام می‌شود، همین مطالعه نشان داد که مصرف محصولات ارگانیک بیشتر در اروپا و آمریکای شمالی متمرکز شده که دچار کمبود تأمین هم هستند.