حرفه‌ای‌گری

farm machine.jpgبخش کشاورزی ارگانیک و زنجیره تأمینی که به آن مربوط می‌شود بسیار پیچیده است. در این بخش به پرسنلی نیاز است که مهارت‌های مناسبی داشته باشند تا بتوانند محصولات ارگانیک با کیفیتی را تولید و ارایه کنند که مورد تقاضای روز افزون مصرف‌کننده است.

فعالان بخش زنجیره تأمین معمولاً آموزش دیده هستند و از اهداف این بخش آگاهند و بطور منظم آموزش می‌بینند تا مهارت‌ها و دانش‌شان ارتقا پیدا کند.

پیچیدگی
طبیعت پیچیده قواعدی که در فرآوری و کشاورزی ارگانیک وجود دارد به خودی خود باعث ایجاد سطحی از حرفه‌ای‌گری می‌شود. مهمتر از همه اینکه ممنوعیت موادی نظیر کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی و همچنین افزودنی‌های غذایی برای دام به این معنی است که کشاورزان ارگانیک برای ارتقای سلامت محصولات و دام‌هایشان بدون وابستگی به چنین موادی، باید دارای مهارت‌ها و دانش بالایی باشند. در سیستمهای ارگانیک کنترل و اقدامات پیشگیرانه حرف اول را می‌زند زیرا کشاورزان ارگانیک برای حل مشکلات‌شان، مهارت‌های مدیریت و اتخاذ تدابیر را بکار می‌گیرند تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری کنند.

چنین رویکردی در بخش فرآوری هم که ممنوعیت‌هایی در زمینه کاربرد مواد شیمیایی و مواد کمکی وجود دارد نیز نمایان است.

سنت
با اینکه کشاورزی ارگانیک سیستم مدرنی برای تولید غذا است، اما ریشه‌های آن در کشاورزی سنتی است و بسیاری از دانشی که در آن بکار می‌رود از سیستمهای سنتی گرفته شده، مثل:

• کار با طبیعت
• رعایت تناوب در کشت محصولات
• استفاده از کود دامی و کاشت فقط چیزی که مزرعه بتواند با آن کنار بیاید، بجای تکیه بر کود و سایر مواد شیمیایی
• ارتقاء مقاومت طبیعی در برابر آفات و بیماریها هم در محصولات و هم در دام بجای تکیه بر آفت‌کش‌ها شیمیایی
• ارایه مکان مناسب اطراف زمینهای کشاورزی برای حیواناتی که مفید هستند به‌منظور تسهیل در کنترل طبیعی آفت‌ها
• فعالیت فیزیکی منظم دام، دسترسی به غذای با کیفیت و مرتع با پوشش‌های گیاهی متنوع برای سلامت دام

نوآوری
کشاورزان ارگانیک همچنین فن‌آوری مدرن را بکار می‌گیرند و از نتایج آخرین پژوهش‌ها و پیشرفت‌ها استفاده می‌کنند تا کشاورزی ارگانیک در چارچوب سنتی خود رشد کند. برخی از اقدام‌ها و ابداعات کشاورزان ارگانیک عبارتند از:
• تجزیه و تحلیل خاک و انتخاب دقیق برای تغییر محصول و پوشش مراتع براساس دانسته‌های علمی برای رسیدن به میزان درست مواد مغذی که در محصول وجود دارد
• شناسایی و ایجاد تعادل دقیق درمورد مواد غذایی مناسب برای تأمین نیازهای غذایی انواع گونه‌های دامی
• استفاده از تجهیزات تخصصی مانند علف‌برهای مکانیکی به‌منظور کنترل علف بدون تکیه بر علف‌هرزکش‌ها
• مطالعه اطلاعات مربوط به تحقیقات جدید بمنظور انتخاب مناسب‌ترین انواع گیاه برای تولید محصول ارگانیک

فرصت‌های تازه
 فرآوری و کشاورزی ارگانیک همچنین فرصت‌های جدیدی برای بخش پژوهش و توسعه بوجود می‌آورد. برخی از این فرصت‌ها عبارتند از ایجاد جایگزین‌هایی برای آفت‌کش‌های شیمیایی و نیز ایجاد سیستمهای جدید ارزیابی امکان تغییر محصول برای دستیابی به مواد غذایی بخصوص؛ فرآوری و کشاورزی ارگانیک همچنین برای فعالان بخش فروش فرصت‌های جدید بازاریابی ایجاد می‌کند و راه‌های تازه‌ای برای ارتباط با مصرف‌کننده باز می‌کند.

ارتباط دوباره
به‌خاطر سطوح بالای حرفه‌ای‌گری  نهفته در بخش کشاورزی ارگانیک، فرصت‌هایی برای فعالان بخش تولید و فرآوری به‌وجود می‌آید تا از طریق تشریح مزایای نحوه و محل تولید غذای خود، دوباره با مصرف‌کننده ارتباط برقرار کنند. زمینه‌هایی که چنین امری را میسر می‌کنند عبارتند از:
• شرکت‌های گردشگری محیطی و روستایی
• بازدید مدارس و رسانه‌ها از اراضی تحت کشت ارگانیک
• اطلاعات مربوط به مزارع و زمینهای کشاورزی که روی بسته بندی فرآورده درج می‌شود
• کارزارهای جدید برای تبلیغ و بازاریابی