لوگو و برچسب گذاری

a tray of organic food.jpg
لوگو و برچسب‌گذاری
هنگامی که مصرف‌کننده‌ایی مثل ما و شما تصمیم می‌گیرد محصول ارگانیک بخرد، می‌توان مطمئن بود که این مصرف‌کننده همان چیزی را می‌گیرد که بابتش پول می‌دهد. چنین اتفاقی به‌دلیل وجود سیستم لوگو و برچسب‌گذاری است.
چنین سیستمی به این منظور طراحی شده که مصرف‌کننده اطمینان پیدا کند کالایی که می‌خرد طبق قوانین کشاورزی ارگانیک تهیه شده است.