مزایا و معایب آفت کش های بیولوژیک و سموم شیمیایی

آفت کش بیولوژیک (بایولپ،بایوبیت)

معایب

مزایا

حساس به نور خورشید (اشعه ماورائ بنفش).

ماده موثره ترکیبی طبیعی است که به صورت کاملا" اختصاصی عمل می کند لذا هیچگونه اثرسوء  بر روی انسان و حیوانات  ندارد.

لزوم نگهداری محصول در دمای ۴ تا ۱۰ درجه سانتیگراد.

 

دوام  آن روی محصولات زراعی و باغی بسیارکوتاه بوده و دوره کارنس ندارد.

لزوم استفاده در محدودیت سنی لارو هدف .

قابلیت اختلاط با انواع حشره کش های شیمیایی و بیولوژیک و کودهای مختلف(در صورتیکه قلیلیی نباشد) .

تکرار مصرف سم بدلیل دوام کوتاه در محیط

دارای عملکرد اختصاصی بر طیف وسیعی از آفات پروانه ای

اثر سوء بر روی کرم ابریشم

عدم تاثیر بر روی حشرات مفید بخصوص بر  روی گرده افشان ها

 

عدم ایجاد مقاومت در حشرات هدف.

 

گیاه سوزی ندارد.

 

عدم محدودیت در تعداد دفعات سمپاشی برای گیاهان با محصولات  سبزی و سیفی تازه خوری.

 

 

 


 

سموم شیمیایی که بایولپ و بایوبیت قابلیت جایگزین شدن با آنها را دارند

معایب

مزایا

سموم - خصوصیات

سمیت ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم، دوره کارنس ۷ روز

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط

دیپترکس(علیه بید کلم)

سمیت ۹ میلی گرم بر کیلوگرم، دوام زیاد در محیط و دوره کارنس و نیمه عمر آن چندین هفته می باشد، برای پرندگان، ماهی ها و دیگر آبزیان فوق العاده سمی خطرناک، برای محیط زیست فوق العاده خطرناک

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط و اثر طولانی روی محصولات زراعی

گوزاتیون( علیه بید کلم)

سمیت ۴۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم، برای زنبور عسل ، ماهی ها و دیگر آبزیان فوق العاده سمی خطرناک

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط

مالاتیون(برای سفیده کلم)

سمیت ۶۶میلی گرم بر کیلوگرم، عدم قابلیت اختلات با ترکیبات خیلی قلیایی و اسیدی، دوره کارنس ۲۱ روز

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط

تیودیکارب(برای سفیده کلم)

سمیت ۲۶۴ میلی گرم بر کیلوگرم، برای حشرات مفید مظر است، دوره کارنس ۷ روز، برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی متوسط سمی و در واریته هایی از سیب و گلابی باعث گیاهسوزی می شود.

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط، برای پرندگان غیر سمی است، 

کارباریل(برای کرم قوزه پنبه)

سمیت ۷۰میلی گرم بر کیلوگرم، دوره کارنس۱۵  روز، برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی فوق العاده خطرناک و در یونجه و لوبیا ممکن است باعث گیاهسوزی شود.

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط، برای پرندگان کم خطر است، 

اندوسولفان (کرم غوزه پنبه)

سمیت ۱۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم، برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی فوق العاده خطرناک و روی بعضی واریته های سیب باعث گیاهسوزی شود همچنین استفاده متناوب باعث گیاهسوزی می شود.

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط، برای پرندگان کم خطر است، برای حشرات مفید و انتخابی بوده و بطور گسترده در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده می شود.

فوزالون (سوسک کلرادو سیب زمینی)

برای پرندگان فوق العاده خطرناک است، برای ماهی ها و دیگر آبزیان متوسط سمی است

اثر سریع و کوتاه مدت، قابلیت نگهداری بیشتر، پایداری بیشتر در محیط.

دیازینون