no-image.png

مکانیسم اثر

کود زیستی پروبیو ۹۶، بر پایه مجموعه ای از موفق ترین باکتری های پروبیوتیک گیاهی (جنس Bacillus sp.) و بصورت سوسپانسیون فرموله شده است. این باکتری ها قادرند به چند طریق، به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک کنند. این باکتری ها، با تولید مجموعه ای از هورمون های رشدی مانند اکسین ها، سیتوکینین، ژیبرلین و آبسیزیک اسید، به طور مستقیم به رشد گیاهان کمک می کنند. از سوی دیگر، این باکتری ها با تولید آنزیم های هیدرولیزکننده، تاثیر آنتاگونیستی بر رشد میکروارگانیسم های خاکزی مضر دارند و به خوبی از گیاهان در برابر عوامل بیماری زای خاکزی محافظت می کنند. همچنین، این باکتری ها دارای طیف گسترده ای از فعالیت های زیستی مانند تولید سیدروفور، تثبیت ازت و محلول سازی فسفر هستند و به همین دلیل، در فراهم کردن عناصر غذایی برای گیاهان و مقاومت آنها به عوامل تنش زای محیطی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

موارد مصرف

  • بذرمال: با ایجاد چند سوراخ روی درپوش آلومینیومی بطری، محتوی یک قوطی (یک لیتر) را روی حدود ۵۰ کیلوگرم بذر پاشیده و خوب هم بزنید تا تمام بذرها به طور یکنواخت به کود آغشته شود. قبل از کاشت، بذر تیمارشده را به مدت نیم تا یک ساعت در سایه پهن کنید تا خشک شود.
  • تلقیح نشاء و قلمه: محتوی ۳ قوطی (۳ لیتر) کود را در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و ریشه نشاء ها را بمدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه شده قرار دهید.
  • تلقیح ریشه نهال: محتوی ۳ قوطی (۳ لیتر) کود را  در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و ریشه نهال­ها را به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه شده قرار دهید.

استفاده بصورت کود سرک: در مراحل مختلف رشد رویشی گیاهان می­توانید از این کود به میزان ۳-۴ لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری استفاده کنید.

توصیه ها

  • از مخلوط کردن پروبیو ۹۶ با هر نوع ترکیب باکتری کش مانند سموم مسی و ترکیب بوردو خودداری کنید.
  • محتوی بطری را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • کلیه عملیات آماده سازی کود و تیمار بذر، نشاء، قلمه یا نهال را در سایه انجام دهید.
  • پروبیو ۹۶ را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
  • این کود، در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب تا شش ماه قابل نگهداری است.

درباره ما

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا در سال ۱۳۷۹ به منظور احداث مدرنترین کارخانه بیوتکنولوژی در خاورمیانه جهت تولید فرآورده های بیوتکنولوژی در شهرك گلدشت کرج تاسیس و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تولید خود را آغاز کرد.

کارخانه این شرکت توانایی تولید انواع آنتی بیوتیکها و واکسنهای حیوانی ، ویتامینها، لاروکشها، کودها، آفتکش‌ها و علف هرزکش‌های بیولوژیک مورد مصرف در بهداشت و کشاورزی را دارد.

چشم انداز

ایفای نقش به عنوان بزرگترین شرکت ارایه کننده خدمات کشاورزی بیولوژیک با کیفیت مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی، جهت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک

ماموریت

ارائه مناسب ترین خدمات به کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک با بهره وری بالا، مطابق استانداردهای جهانی.
کمک به بسط فرهنگ کشاورزی ارگانیک.

©2019 Biorun. All Rights Reserved | کلیه حقوق برای شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا محفوظ است ۱۳۹۶©