بایوبیت

آفت کش بیولوژیک ویژه کنترل لارو سخت‌بالپوشان

Biobeet 2.jpgآفات راسته سخت بالپوشان (سوسک‌ها) یکی از مهمترین عوامل ایجاد خسارت اقتصادي در بخش کشاورزي محسوب می‌گردند که از این میان می‌توان به خسارت سوسک‌هاي برگخوار و سوسک‌هاي سرخرطومی در مزارع، باغات میوه و نیز درختان غیرمثمر اشاره کرد. بایوبیت، آفت‌کش بیولوژیک حاوي ماده مؤثره اسپور و کریستال‌هاي اندوتوکسین باسیلوس تورینجینسیس واریته san diego است که اختصاصاً جهت کنترل آفات راسته سخت‌بالپوشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مکانیسم اثر:
این محصول، آفت‌کش گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‌گردد.

آفات هدف:
لاروهاي سنین اولیه آفات راسته سوسک‌ها به ویژه سوسک کلرادوي سیب‌زمینی، برگخوار نارون، سرخرطومی یونجه، انواع سوسک‌هاي برگخوار، غلافخوار ودانه‌خوار

نحوه مصرف:
۲-۳ لیتر از محلول بایوبیت بسته به نوع کشت و شدت آلودگی با مقدار مناسبی آب بطور یکنواخت مخلوط و براي محلول‌پاشی در یک هکتار مصرف گردد. محلول بایوبیت را در همان روز محلول‌پاشی بطور کامل مصرف نموده و از نگهداري آن در مخزن سمپاش براي روزهاي بعد خودداري شود. بهترین زمان محلول‌پاشی هنگام تفریخ (ظهور) تخم‌هاي آفت و فعالیت تغذیه‌اي لاروهاي سنین اولیه است. محلول‌پاشی بایستی هنگام غروب آفتاب و در شرایط هواي آرام و صاف انجام شود.

دوام:

 • ماده مؤثره به مدت ۳ تا ۵ روز پس از محلول‌پاشی روي گیاه فعال می‌باشد.
 • در صورت بارندگی باید عملیات محلول‌پاشی تکرار گردد.

مزایا:
 • این محصول هیچگونه اثرات زیانباري روي انسان، دامها، آبزیان و حشرات مفید نظیر زنبور عسل نداشته و کاملاً بی خطر است.
 • مصرف بایوبیت، از لحاظ اقتصادي نسبت به سموم شیمیایی مقرون به صرفه بوده و فاقد عوارض جانبی ناشی از محلول‌پاشی است.
 • محصولِ محلول‌پاشی شده، دوره پرهیز از مصرف ندارد و بلافاصله پس از محلول‌پاشی قابل خوردن است.
 • مصرف بایوبیت در حفاظت از آب، خاك و طبیعت کمک بسزایی می‌کند.

روش نگهداري:
 • بایوبیت را دور از تابش مستقیم آفتاب و گرما نگهداري کنید.
 • بایوبیت، بایستی در سردخانه با دماي۱۰-۴ درجه سانتیگراد و قبل از تاریخ انقضاء مصرف شود.
 •  از یخ‌زدگی بایوبیت جلوگیري شود.

توجه:
 • دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
 • در هنگام محلول‌پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات اجتناب گردد.