بایوفارم (ویژه باغبانی)

کود بیولوژیک (ویژه باغبانی)

BioFarm.pngرشد ریشه گیاه، متأثر از محیط اطراف خود به ویژه میکروارگانیسم‌‏های همزیست می‏‌باشد که در میان جوامع میکروبی، باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردارند. ماده مؤثره این محصول تلفیقی از باكتري‌هایی نظیر ازتوباكتر، آزوسپريليوم، گونه‌هاي مختلف سودوموناس و باسيلوس‌ می‌باشد كه نقش مهمي در تثبيت ازت، رهاسازي فسفات از تركيبات معدني و توليد و ترشح آنزيم فسسفاتاز و آزاد كردن پتاسيم دارد.

مکانیسم اثر:
وجود باکتری‌های تثبیت‌کننده ازت (نیتروژن)، حل كننده‌های فسفر و رهاسازهای پتاس در اين محصول موجب تدارك مقدار مناسبی از نيتروژن، فسفر و پتاسيم برای درختان تلقيح شده می‎گردد. بعلاوه اين باكتريها با توليد انواع تنظيم كننده‌های رشد گياه مانند اكسين، جيبرلين، سيتوكينين و اسيدهای آلي و ترشح آنزيم فسفاتاز، مرفولوژی ريشه و در نتيجه جذب آب و مواد غذايی را تغيير می‎دهند. از طرفی این باکتریها با ترشح انواع آنتی‌بیوتیک‌ها، سیانید هیدروژن، سیدروفور و آنزیم‎های لیتیک قادر به کنترل برخی از عوامل بیماریزای ریشه می‏‌باشند.

مزایاي استفاده از كود بيولوژيك بايوفارم:

 •     كمك به كاهش مصرف و جذب بهينه كودهای شيميايي و افزايش عملكرد درخت
 •     تبديل عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم از فرم غيرقابل جذب به فرم قابل جذب برای گياه
 •     تقويت و گسترش سيستم ريشه و تارهای كشنده و افزايش قدرت جذب عناصر از جمله عناصر ريزمغذی نظير آهن و روی
 •     كمك به توسعه سريع سيستم ريشه‌ای، تقويت بنيه نهال‌ها و بهبود رشد آنها در سال اول انتقال، افزايش جذب آب و مواد غذايي
 •     افزايش قدرت تحمل درختان نسبت به تنش‌های محيطي غيرزنده (خشكی، شوری و ...) و عوامل زنده (بسياری از بيماریهای خاكزاد)

روش مصرف:

مورد استفاده

زمان مصرف

روش مصرف

نهال کاری

هنگام انتقال نهال به زمین اصلی

یک لیتر بایوفارم را با ۵ لیتر آب مخلوط کرده و ریشه نهال‏‌ها را بمدت ۱۰ دقیقه در آن قرار دهید سپس به زمین اصلی منتقل کنید.

درختان زیر ۵ سال

اسفند ماه

ابتدا یک لیتر بایوفارم را در۵۰ لیتر آب حل کنید سپس در سایه‌انداز درخت یک چالکود به ابعاد ۳۰ سانتیمتر و عمق۴۰ سانتیمتر حفر کرده  و 3 کیلوگرم کود دامی پوسیده در آن ریخته و سپس ۴ لیتر از محلول تهیه شده به آن اضافه کرده و روی آن را با خاک بپوشانید.

درختان بالای ۵ سال

اسفند ماه

ابتدا یک لیتر بایوفارم را در۵۰ لیتر آب حل کنید سپس در سایه‌انداز درخت دو چالکود به ابعاد ۳۰ سانتیمتر و عمق ۴۰ سانتیمتر حفر کرده و ۳ کیلوگرم کود دامی پوسیده در هر چالکود ریخته و سپس ۴ لیتر از محلول تهیه شده به آن اضافه کرده و روی آن را با خاک بپوشانید.

*تمامی درختان

ظهور کامل برگها و یکماه پس از آن

یک لیتر بایوفارم را در ۱۰۰ لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی درختان تا خیس شدن کامل آنها بپاشید.

*  هر ليتر بايوفارم براي صد اصله درخت كفايت دارد.
برای افزایش کارایی بایوفارم می‏‌توان در کنار مصرف چالکود، نسبت به محلول‌پاشی آن نیز اقدام کرد.


توصیه‏‌ها:
 •     بایوفارم را قبل از استفاده بخوبی تکان دهید.
 •     از محلول‌پاشی بایوفارم در روزهایی که احتمال بارش وجود دارد، خودداری شود.
 •     محلول‌پاشی بایوفارم را در ساعات پایانی بعدازظهر که تابش آفتاب شدید نیست، انجام دهید.
 •     بایوفارم را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

روش نگهداری:
 •    بايوفارم را در جای خنک (۱۰-۴ درجه سانتیگراد) نگهداری کرده و قبل از تاريخ انقضاء‌ درج شده روی آن، مصرف کنید.
 •    بايوفارم را دور از تابش مستقيم آفتاب و گرما نگهداري کنید.
 •    از يخ‌دگي بايوفارم جلوگيري شود.
بايوفارم از مواد طبيعی تهيه شده و برای استفاده از آن نيازی به دستكش و ماسك نيست.