فسفاته به رشد

کود بیولوژیک فسفاته به‌رشد

Behroshd.png
فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه می‏‌باشد. کمبود این عنصر می‏‌تواند موجب کاهش رشد گیاه، افت کیفیت محصول و همچنین خواص انبارداری آن شود. این عنصر به فراوانی در خاک وجود داشته و غلظت آن معمولاً از ۰/۱ تا ۳ گرم در هر کیلوگرم خاک متغیر است. با این وجود به دلایلی چون محبوس بودن در کانی‏های خاک و یا ترکیبات نامحلول و نیز جذب سطحی ذرات خاک، عملاً قابلیت جذب آن برای گیاه ممکن نمی‏‌باشد. برای تأمین پیوسته فسفر در خاک و رفع نیاز گیاه به آن معمولاً از کودهای شیمیایی فسفری استفاده می‏‌شود که راندمان مصرف بسیار پایینی داشته و بخش قابل ملاحظه‏‌ای از آن به اشکال نامحلول و کم‏‌محلول تبدیل شده و یا جذب سطحی شده و عملاً مقدار بسیار اندکی از آن برای گیاه قابل استفاده خواهد بود. بعلاوه با مصرف طولانی مدت کودهای فسفری، عناصر سنگینی چون کادمیم در خاک تجمع یافته و کل زنجیره غذایی را به مخاطره می‏‌اندازند. همچنین اکوسیستم‏‌های مجاور نیز از مخاطرات این کودها در امان نبوده و با تلفات و آبشویی اینگونه خاک‏ها‏، فسفر به آبراهه‏‌ها انتقال یافته و زمینه‌ی آب‏‌تباهی(Eutrophication)، که تالاب انزلی از نمونه‏‌های بارز  آن است را فراهم می‏‌سازد.
در مقابل طیف متنوع و گسترده‏‌ای از میکروارگانیسم‏‌های خاکزی قادرند با تولید انواع اسیدهای آلی، آنزیم‏‌ها، اشکال نامحلول فسفر در خاک (اعم از معدنی و یا آلی) را به شکل قابل استفاده گیاه درآورند بعلاوه این میکروارگانیسم‏‌های حل کننده فسفات از طریق مکانیسم‏‌های دیگری نظير کنترل عوامل بیماریزای گیاهی و افزایش عملکرد، به رشد گیاه کمک مي‏‌كنند.
به رشد حاوي مؤثرترين ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات، به افزايش راندمان مصرف كودهاي شيميايي فسفري و كاهش مصرف كودهاي فوق، حفظ محيط زيست، افزايش عملكرد و درآمد زارع و نيز افزايش كيفيت محصولات كشاورزي و سلامت انسان كمك مي‌كند.

مواد مؤثر:
        مجموعه‏ای از باکتری‏های حل کننده فسفات

مزایا:

  •     کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفری و افزايش راندمان جذب آنها
  •     افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی
  •     کاهش آلودگی‏‌های زيست محيطي ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفری
  •     امکان تولید و صادرات محصولات ارگانیک عاری از بقایای کودهای شیمیایی فسفری


روش مصرف:
روش و میزان مصرف کود به‏ رشد در چند گیاه زراعی مهم  به شرح جدول زیر می باشد:

گیاه هدف

زمان مصرف

روش مصرف

میزان مصرف

گندم و جو

هنگام کشت

تلقیح بذر (بذرمال)

- به ازای ۱۰۰ کیلوگرم بذر ۲ لیتر کود محلول در مقدار مناسبي آب

ذرت

هنگام کشت

تلقیح بذر (بذرمال)

- به ازای۳۰ کیلوگرم بذر ۱ لیتر کود محلول در مقدار مناسبي آب

برنج

در چهار مرحله قابل انجام است

بذرمال

تلقیح بذرهای جوانه زده

در خزانه

تلقیح نشاء

- به ازای ۶۰ کیلوگرم بذر ۲ لیتر کود در زمان خیساندن

- بعد از جوانه‌‏زنی بذرها ۲ لیتر کود محلول در مقدار مناسبي آب

- پاشش ۳ لیتر کود در سطح خزانه هنگام ۳ سانتی‏متری گیاه و جلوگیری از خروج آب به مدت ۴۸ ساعت

۴ لیتر کود محلول در ۱۰۰  لیتر آب به مدت ۱۵ دقیقه 

پنبه

هنگام کشت

تلقیح بذر (بذرمال)

- به ازای ۲۵ کیلوگرم بذر کُرکدار يك لیتر کود محلول در مقدار مناسبي آب

- به ازای ۳۰ کیلوگرم بذر بدون کُرک ۱ لیتر کود محلول در مقدار مناسبي آب

کلزا

هنگام کشت

تلقیح بذر (بذرمال)

- به ازای ۱۰ کیلوگرم بذر نیم تا یک لیتر کود


روش نگهداری:
  •     فسفاته به‏رشد بايستي در سردخانه با دماي ۴-۱۰ درجه سانتيگراد نگهداري و قبل از تاريخ انقضاء مصرف شود.
  •     فسفاته به رشد دور از تابش مستقيم آفتاب و گرما نگهداري گردد.
  •     از يخ‏زدگي فسفاته به رشد جلوگيري شود.

توصیه‏‌ها:
  •     به رشد قبل از استفاده به خوبی تکان داده شود و كليه عمليات در سايه انجام گيرد.
  •     استفاده همزمان اين كود با قارچ كشهاي بذرمال مانعي ندارد
  •     فسفاته به رشد را دور از دسترس کودکان نگهداري گرددد.