مقداری متن

گروه انسانی

بررسی اجمالی محصولات
 • نام محصول: HYPRO-TECT
 • دسته بندی دارو: پروبیوتیک
 • شکل دارویی: پودر قابل مخلوط در
 • خوراک طیور و مایع محلول در آب
 • حیوان مورد نظر: طیور
اینفو
 • انتروکوکوس فاسیوم
 • استرپتوکوک ترموفیلوس
 • لاکتوباسیلوس بولگاریکوس
 • لاکتوباسیلوس رامنوسوس گیاهان
 • لاکتوباسیلوس لاکتوباسیلوس
 • کازئی فرمول حامل در پودر: کربنات کلسیم
 • تعداد کل > 1011×1 CFU/Kg
 • جوجه های گوشتی: 400 گرم در تن تغذیه از ابتدا تا روز 28. 200 گرم در تن خوراک از 29 ام تا پایان دوره.
 • لایه ها و پرورش دهندگان: خوراک 400 گرم در تن
 • فرمولاسیون مایع: روزانه 1 لیتر به ازای هر 10000 پرنده در آب آشامیدنی
 • باکتری های مورد استفاده در Hypro-tect بیشتر باکتری های اسید لاکتیک هستند. روده ها مهمترین محیط برای فعالیت هستند از باکتری های پروبیوتیک این باکتری ها وارد روده می شوند، انتشار دهید و محیط مناسبی برای آن ایجاد کنید هضم و جذب مواد مغذی اسید تولید شده توسط این باکتری در روده باعث کاهش pH می شود. و مهار می کند رشد عوامل بیماری زا مانند E. coli و سالمونلا. علاوه بر این، توانایی باکتری های پروبیوتیک برای چسبیدن به اپیتلیوم روده، کلونیزاسیون و پاتوژنز باکتری های مضر محدود شده اند.
 • سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند نرخ تبدیل خوراک بهبود یافته است
 • سرکوب عفونت در روده ها پیشگیری از اثرات نامطلوب استرس کاهش نیاز به
 • آنتی بیوتیک کاهش آلودگی سالمونلا (در تخم مرغ، لاشه و مدفوع)
 • کاهش کلسترول در گوشت و تخم مرغ
 • کاهش میزان مرگ و میر
 • جعبه حاوی دو بسته فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی است.
 • بسته فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمی وکیوم.
 • بطری مایع 1 لیتری.
 • در جای خشک و خنک و دور از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگه دارید.
 • 2 سال پس از تاریخ تولید برای فرمولاسیون پودر.
 • 1 سال پس از تاریخ تولید برای فرمولاسیون مایع.
محصولات انسانی 1

نام سویه

Bacillus clausii

گرید

غذایی و دارویی

دانلود برگ اطلاعات فنی سویه

Bacillus coagulans

دارویی

دانلود

Bacillus subtilis

دارویی

دانلود

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

غذایی و دارویی

Bifidobacterium bifidum

دارویی

Bifidobacterium breve

دارویی

Bifidobacterium longum subsp. Infantis

دارویی

Bifidobacterium longum subsp. longum

دارویی

دانلود

Lactobacillus acidophilus

غذایی و دارویی

Lactobacillus casei

غذایی و دارویی

Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus

غذایی و دارویی

Lactobacillus delbruecki subsp. delbruecki

غذایی

دانلود

Lactobacillus fermentum

غذایی و دارویی

Lactobacillus gasseri

دارویی

دانلود

Lactobacillus helveticus

دارویی

دانلود

Lactobacillus paracasei

غذایی و دارویی

Lactobacillus plantarum

غذایی و دارویی

دانلود

Lactobacillus reuteri

غذایی و دارویی

دانلود

Lactobacillus rhamnosus

غذایی و دارویی

Lactococcus lactis subsp. cremoris

غذایی

Lactococcus lactis subsp. lactis

غذایی

Pediococcus acidilactici

دارویی

دانلود

Saccharomyces boulardii

دارویی

Streptococcus salivarius

دارویی

دانلود

Streptococcus thermophilus

غذایی و دارویی

محصولات انسانی 2

نام سویه

Bacillus clausii

گرید

غذایی و دارویی

دانلود برگ اطلاعات فنی سویه

Bacillus coagulans

دارویی

دانلود

Bacillus subtilis

دارویی

دانلود

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

غذایی و دارویی

Bifidobacterium bifidum

دارویی

Bifidobacterium breve

دارویی

Bifidobacterium longum subsp. Infantis

دارویی

Bifidobacterium longum subsp. longum

دارویی

دانلود

Lactobacillus acidophilus

غذایی و دارویی

Lactobacillus casei

غذایی و دارویی

Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus

غذایی و دارویی

Lactobacillus delbruecki subsp. delbruecki

غذایی

دانلود

Lactobacillus fermentum

غذایی و دارویی

Lactobacillus gasseri

دارویی

دانلود

Lactobacillus helveticus

دارویی

دانلود

Lactobacillus paracasei

غذایی و دارویی

Lactobacillus plantarum

غذایی و دارویی

دانلود

Lactobacillus reuteri

غذایی و دارویی

دانلود

Lactobacillus rhamnosus

غذایی و دارویی

Lactococcus lactis subsp. cremoris

غذایی

Lactococcus lactis subsp. lactis

غذایی

Pediococcus acidilactici

دارویی

دانلود

Saccharomyces boulardii

دارویی

Streptococcus salivarius

دارویی

دانلود

Streptococcus thermophilus

غذایی و دارویی