مقداری متن

گروه انسانی

بررسی اجمالی محصولات
 • نام محصول: HYPRO-TECT
 • دسته بندی دارو: پروبیوتیک
 • شکل دارویی: پودر قابل مخلوط در
 • خوراک طیور و مایع محلول در آب
 • حیوان مورد نظر: طیور
اینفو
 • انتروکوکوس فاسیوم
 • استرپتوکوک ترموفیلوس
 • لاکتوباسیلوس بولگاریکوس
 • لاکتوباسیلوس رامنوسوس گیاهان
 • لاکتوباسیلوس لاکتوباسیلوس
 • کازئی فرمول حامل در پودر: کربنات کلسیم
 • تعداد کل > 1011×1 CFU/Kg
 • جوجه های گوشتی: 400 گرم در تن تغذیه از ابتدا تا روز 28. 200 گرم در تن خوراک از 29 ام تا پایان دوره.
 • لایه ها و پرورش دهندگان: خوراک 400 گرم در تن
 • فرمولاسیون مایع: روزانه 1 لیتر به ازای هر 10000 پرنده در آب آشامیدنی
 • باکتری های مورد استفاده در Hypro-tect بیشتر باکتری های اسید لاکتیک هستند. روده ها مهمترین محیط برای فعالیت هستند از باکتری های پروبیوتیک این باکتری ها وارد روده می شوند، انتشار دهید و محیط مناسبی برای آن ایجاد کنید هضم و جذب مواد مغذی اسید تولید شده توسط این باکتری در روده باعث کاهش pH می شود. و مهار می کند رشد عوامل بیماری زا مانند E. coli و سالمونلا. علاوه بر این، توانایی باکتری های پروبیوتیک برای چسبیدن به اپیتلیوم روده، کلونیزاسیون و پاتوژنز باکتری های مضر محدود شده اند.
 • سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند نرخ تبدیل خوراک بهبود یافته است
 • سرکوب عفونت در روده ها پیشگیری از اثرات نامطلوب استرس کاهش نیاز به
 • آنتی بیوتیک کاهش آلودگی سالمونلا (در تخم مرغ، لاشه و مدفوع)
 • کاهش کلسترول در گوشت و تخم مرغ
 • کاهش میزان مرگ و میر
 • جعبه حاوی دو بسته فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی است.
 • بسته فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمی وکیوم.
 • بطری مایع 1 لیتری.
 • در جای خشک و خنک و دور از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس کودکان نگه دارید.
 • 2 سال پس از تاریخ تولید برای فرمولاسیون پودر.
 • 1 سال پس از تاریخ تولید برای فرمولاسیون مایع.
محصولات انسانی 1

نام محصول

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

شرح

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم اینفنتیس

اطلاعات متنی

پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی

اطلاعات متنی

ساکـــــارومایســـس بــــــــولاردی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریــوم بیفیدوم

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس پاراکازئی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس پلانتــــاروم

اطلاعات متنی

استرپتـوکوکوس ترموفیلوس

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

اطلاعات متنی

لاکتــــــوباســـــیلوس روتــری

اطلاعات متنی

استرپتوکوکوس سالیواریوس

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس فرمنـــتوم

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس کازئـــــی

اطلاعات متنی

باسیــــلوس کــــــواگولانس

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس گاســری

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم لاکتیس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکــــتریوم لانگوم

اطلاعات متنی

محصولات انسانی 2

نام محصول

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

شرح

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم اینفنتیس

اطلاعات متنی

پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی

اطلاعات متنی

ساکـــــارومایســـس بــــــــولاردی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریــوم بیفیدوم

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس پاراکازئی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس پلانتــــاروم

اطلاعات متنی

استرپتـوکوکوس ترموفیلوس

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

اطلاعات متنی

لاکتــــــوباســـــیلوس روتــری

اطلاعات متنی

استرپتوکوکوس سالیواریوس

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس فرمنـــتوم

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس کازئـــــی

اطلاعات متنی

باسیــــلوس کــــــواگولانس

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس گاســری

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم لاکتیس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکــــتریوم لانگوم

اطلاعات متنی