هایپروزیم دی پلاس

هایپروزیم دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده
 •  نام محصول: هایپروزیم دی پلاس
 • گروه دارویی: سین‌بیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و قابل حل در آب
 •  حیوان هدف: طیور گوشتی
 •  باسیلوس سوبتیلیس
 • باسیلوس لیشنی‌فرمیس
 •  انتروکوکوس فاسیوم
 •  پديوكوكوس اسيدی‌لاكتيسی
 •  پری‌بیوتیک (دکستران)
 • ۲۰۰ گرم به ازای ۱۰۰۰۰ پرنده در آب یا خوراک
 •  مکانیسم عمل پروبیوتیک‌ها:
  هایپروزیم دی پلاس محصولی انحصاری جهت پرورش طیور گوشتی و یک محرک رشد ارگانیک بوده که علاوه بر داشتن سویه های پروبیوتیکِ اسید لاکتیک، واجد میکروارگانیسم‌های اسپوردار مفیدی است که قابلیت تولید آنزیم های گوارشی نظیر لیپاز، پروتئاز، آمیلاز و بتاگالاکتوزیداز را دارند. ترکیبات موجود در این محصول موجب دستیابی به اثرات سینرژیسمی در بوجود آمدن فلور سالم در چند روز اول دوره پرورش جوجه‌های گوشتی می‌شود. باسیلوس ها با تولید اسیدهای چرب به همراه اسید لاکتیک تولید شده توسط دیگر سویه‌های موجود در محصول سبب کاهش pH در روده حیوان شده و از رشد باکتری های بیماریزا جلوگیری می کنند.
 •  مکانیسم عمل پری‌بیوتیک:
  پری‌بیوتیک موجود در محصول سین‌بیوتیک هایپروزیم دی‌پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری‌بیوتیک یک اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر پایه ساکارز تولید می‏‌شود. دکستران در برابر آنزیم‏‌های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتریهای مفید تولیدکننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می‌باشند. بدین ترتیب پری‌بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏‌های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏‌های بیماریزا جلوگیری می‏‌کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتریهای پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.
هایپروزیم دی پلاس
 •  هضم و جذب بهتر مواد غذایی بواسطه اصلاح مورفولوژی روده و تولید آنزیم‌های تغذیه‌ای
 •  بهبود میزان رشد و وزن طیور گوشتی
 •  کاهش و بهبود ضریب تبدیل
 • کاهش افت لاشه و بهبود کیفیت گوشت
 •  تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها
 •  پیشگیری از آلودگی های کلستریدیایی و رفع و کنترل بیماری انریت نکروتیک
 • کاهش میزان مرگ و میر و تلفات
 • قوطی یک کیلوگرمی
 •  در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 •  جهت ماندگاری بهتر و در صورت باز شدن پلمب بسته‌بندی و مصرف مقداری از فرآورده، از بسته شدن درب قوطی اطمینان حاصل کنید.
 • فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 •  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 •  دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی