هایپروفیش

هایپروفیش

مشخصات کلی فرآورده
 •  نام محصول: هایپروفیش
 •  گروه دارویی: پروبیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و محلول در آب
 •  حیوان هدف: آبزیان پرورشی
 •  باسیلوس سوبتیلیس
 •  باسیلوس لیشنی فورمیس
 •  انتروکوکوس فاسیوم
 •  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
 •  پديوكوكوس اسيدی لاكتيسی
 •  لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 •  ساکارومایسس سرویزیه
 •  دکستروز
 •  ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک
 •  از نظر تغذیه‌ای، مهمترین مکانیسم پروبیوتیک‌ها در دستگاه گوارش آبزیان بهبود جذب غذا با تولید آنزیم‌های خارج سلولی و تولید ویتامین‌ها می‌باشد. تاثیر مهم دیگر پروبیوتیک‌ها کاهش میزان وقوع و دوره بیماری، تقویت سیستم ایمنی و فعالیت های ضد میکروبی است. همچنین پروبیوتیک‏‌ها با حذف رقابتی میکروارگانیسم‌های مضر در حوضچه‌های پرورش موجب بهبود کیفیت آب و محیط زیست آبزیان می‌شوند.
هایپروفیش
 •  تثبیت و کنترل جمعیت میکروب‌ها در حوضچه های پرورش
 •  حذف عوامل استرس زا مانند نیترات، نیتریت و آمونیاک
 •  تثبیت شاخص های مؤثر در حفظ کیفیت آب
 • جلوگیری از عفونت های باکتریایی، ویروسی و انگلی
 •  بهبود رشد و ضریب تبدیل مواد غذایی
 •  بهبود درصد بقا و کاهش تلفات
 •  کاهش استرس و حساسیت به بیماری
 •  کاهش نیاز به آنتی‌بیوتیک‌ها
 •  جعبه مقوایی حاوی پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی
 •  سطل‌ ۵ کیلوگرمی پلی‌اتیلنی
 •  در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 •  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

زنبور

شرح

اطلاعات متنی