اطلاعات محصول هایپروکو

هایپروکو

مشخصات کلی فرآورده
 •  نام محصول: هایپروکو
 • گروه دارویی: پروبیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک
 •  پودر محلول در آب و مخلوط در خوراک
 • حیوان هدف: دام شیری و پرواری
 •  باسیلوس سوبتیلیس
 •  باسیلوس لیشنی فورمیس
 • ساکارومیسس سرویزیه
 •  انتروکوکوس فاسیوم
 •  لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 •  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 •  کربنات کلسیم
 •  گوساله (بعد از یک ماهگی) ۴ گرم به ازای هر رأس
 •  گاو پرواری و شیری ۳۰۰ گرم تا نیم کیلوگرم در هر تن خوراک
 • باکتری های موجود در تقابل با باکتری های مضر برای مواد غذایی و استقرار در مخاط روده رقابت کرده و با تولید انواع متابولیت‏‌ها از رشد و تکثیر میکروارگانیسم‏‌های بیماریزا ممانعت کرده و موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و انتقال سریع باکتری های بیماریزا از دستگاه گوارش می‏‌شوند همچنین این باکتریها تولید اسیدهای چرب فرار (VFA) را در مایع شکمبه افزایش داده و تولید متان را به عنوان یکی از منابع هدر رفت انرژی کاهش می‏‌دهند و با افزایش خفیف pH و کاهش غلظت آمونیاک در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی و نرخ عبور پروتئین را افزایش می‏‌دهند و نیز با جذب نیتروژن غیرآمونیاکی تأثیرات مثبتی بر قابلیت هضم مواد غذایی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر این میکروارگانیسم‏‌ها با جلوگيري از رشد بسیاری از انتروپاتوژن‏‌ها اثرات بهبود دهندگي مستقيمي بر تغذيه دارند و بتاگلوكورونيداز و نيتروردوكتاز روده را در پستانداران غيرفعال مي‏‌كنند. استفاده از محصولات تخميري واجد این میکروارگانیسم‌‏ها، مقاومت به استرس و بيماريهاي ناشی از آن را بهبود داده و در نهایت منجر به افزایش اشتها، وزن بدن و نیز بهبود ضریب تبدیل غذایی می‌شود.
هایپروکو
 • بهبود کارایی تولید مثل
 • افزایش اشتها
 • افزایش راندمان غذایی
 • تنظیم و تثبیت فلور میکروبی شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده
 •  جلوگیری از اسیدوز
 •  افزایش میزان تولید شیر
 • افزایش چربی و پروتئین شیر
 •  کاهش سلولهای سوماتیک در شیر
 • پیشگیری از ورم پستان
 • جعبه مقوایی حاوی دو پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی
 • پاکت‌ فویل آلومینیومی ۵ کیلوگرمی به‌ صورت وکیوم
 • در جای خشک و خنک و دور از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس اطفال نگه دارید.
 •  دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی