هایپرو کالوز دی پلاس

هایپرو کالوز دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده
 • نام محصول: هایپرو کالوز دی پلاس
 •  گروه دارویی: سین‌بیوتیک
 • شكل دارويی: پودر محلول در آب
 •  حیوان هدف: دام شیرخوار
 •  پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی
 •  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
 •  انتروکوکوس فاسیوم
 •  لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 •  لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 •  لاکتوباسیلوس بولگاریکوس
 •  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 • ساکارومایسس سرویزیه
 •  پری بیوتیک (دکستران)
 • روزانه 2تا3 گرم به ازای هر دام شیرخوار
 •  گوساله در ابتدای تولد، نشخوارکننده نیست و توسعه دستگاه گوارش حدود ۲ تا ۳ هفته زمان می‌برد. علاوه بر این ممکن است در معرض استرس‌هایی نظیر واکسیناسیون، شاخ سوزی و … قرار گیرد. از بیماریهای عفونی نظیر اسهال در دام‌های شیرخوار نیز نمی‌توان غافل شد که خسارت زیادی به سیستم پرورش تحمیل می‌کند. میکروارگانیسم‌های متفاوتی در ماه‌های اول زندگی، سبب بروز اسهال در دام شیرخوار می‌شوند بنابراین برای پیشگیری از این موارد و افزایش بازده تولید، از پروبیوتیک بعنوان افزودنی کمکی در جهت حفظ فعالیت سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز بیماریهایی مانند اسهال استفاده می‌شود. پروبیوتیک‌های موجود در هایپروکالوز دی پلاس، با اتصال به سلول‌های اپیتلیال دستگاه گوارش از طریق مکانیسم‌های مختلف نظیر حذف رقابتی، کاهش pH و تولید مواد ضد باکتریایی (باکتریوسین)، سبب جلوگیری از کلونیزاسیون عوامل بیماریزا و پیشگیری از بروز اسهال و با برقراری تعادل در میکروبیوتای دستگاه گوارش، نقش مؤثری در درمان اسهال دارند.

  مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پری‌بیوتیک:
  پری بیوتیک موجود در محصول سین‌بیوتیک هایپروکالوز دی پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری‌بیوتیک یک اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر پایه ساکارز تولید می‌‏شود. دکستران در برابر آنزیم‏‌های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتری‌هایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتریهای مفید تولید کننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می‌باشند. بدین ترتیب پری بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‌‏های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‌‏های بیماریزا جلوگیری می‏‌کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتری‌های پروبیوتیک، تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.

هایپرو کالوز دی پلاس
 • پیشگیری و کنترل اسهال
 •  تقویت سیستم ایمنی
 • افزایش اشتها و بهبود عملکرد رشد
 • کاهش دوره شیرخوارگی
 •  بهبود سرعت رشد شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده
 • کاهش عوارض واکسیناسیون
 • قوطی یک کیلوگرمی
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 •  جهت ماندگاری بهتر و در صورت باز شدن پلمب بسته‌بندی و مصرف مقداری از فرآورده، از بسته شدن درب قوطی اطمینان حاصل کنید.
 • فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 •  دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

زنبور

شرح

اطلاعات متنی