کود بیولوژیک آپارتمانی بایوفسفات بایوران

کود بیولوژیک آپارتمانی بایوفسفات بایوران (جهت تامین فسفر موردنیاز گیاه و بهبود تغذیه گیاهان آپارتمانی)

کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری پدیوکوکوس

فسفر معدنی                                                      20%

ماده آلی                                                             8%

باکتری پدیوکوکوس                              CFU/g 104×5

سرک (گیاهان آپارتمانی): به ازای هر کیلوگرم خاک، 10 تا 20 گرم (معادل یک قاشق غذاخوری) از گرانول­ها با خاک نزدیک ریشه گیاه مخلوط شود.

همزمان با آماده­سازی و یا تعویض خاک گلدان (گیاهان آپارتمانی): 20 گرم از کود بایوفسفات بایوران با یک کیلوگرم خاک ترکیب و سپس اقدام به کشت گیاه شود.

بایوفسفات بایوران بر پایه مجموعه­ای از باکتری­های حل­کننده فسفات، مقادیر قابل­توجهی از فسفر معدنی و مواد آلی موردنیاز گیاه فرموله شده است. فسفر (P) به­عنوان یکی از سه عنصر غذایی اساسی در رشد گیاه، نقش برجسته­ای در افزایش رشد گیاهان آپارتمانی به­ویژه در توسعه سیستم ریشه­ای و افزایش گلدهی ایفا می­کند. ماده آلی موجود در این کود سبب توسعه ساختار خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و زهکشی مناسب خاک شده و رشد موجودات مفید خاک را نیز تقویت می­کند.

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران
  • توسعه سیستم ریشه­ای و افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی
  • انحلال فسفات نامحلول و افزایش قابلیت جذب فسفات توسط گیاه
  • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته

بصورت گرانول در بسته‌های 200 گرمی فرموله شده است.

بایوفسفات­ بایوران را دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل­دار نگهداری شود.

در صورت باز شدن پلمپ بسته­بندی، اثر آن کاهش می­یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی