کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران¬پی

کود قارچکش بیولوژیک تریکوران پی

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران‌پی

Trichoderma harzianum

Trichoderma harzianum                      107 propagule/gr

 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش،  در ابتدا بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و سپس مقدار 0/5 تا 2 کیلوگرم تریکوران‌پی بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 تا 1/5 کیلوگرم از تریکوران‌پی در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال پیش از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 • آبیاری: در این روش، مقدار 2 تا 2/5 کیلوگرم از تریکوران پی با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  اختلاط با بستر کشت: 0/5 کیلوگرم تریکوران پی برای اختلاط با یک مترمکعب بستر کشت استفاده شود.
 •  هیدروپونیک: 200 تا 400 گرم تریکوران‌پی در ۱۰۰۰ مترمربع همراه با محلول غذایی، ۳ تا ۵ بار در طول فصل رشد استفاده شود.
 •  چالکود زمستانه: 25 گرم تریکوران‌پی به خوبی با کود پوسیده دامی یا خاکبرگ مخلوط و در چاله های ایجاد شده در پای درخت ریخته شود. برای درختان بالای 5 سال دو چاله و کمتر از 5 سال یک چاله در نظر گرفته شود.

کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران‌پی، حاوی قارچ تریکودرما، شناخته‌شده‌ترین عامل کنترل بیولوژیک بیماری‌های قارچی خاکزاد است. قارچ تریکودرما، از طریق تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، متابولیت‌ها و آنزیم‌های تجزیه کننده سلولز و کیتین می‌تواند بوته‌میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه که عموماً توسط قارچ‌هایی از جنس Macrophomina, Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium و Fusarium ایجاد می‌شوند را همزمان کنترل کرده و اثر تنش‌های مختلف بر گیاه را کاهش دهد. مصرف این محصول، در خاک‌هایی که به دلیل کشت مکرر و بی‌وقفه یا استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی با کاهش حاصلخیزی و تخریب مواجه شده‌اند، می‌تواند به احیای خاک، افزایش تنوع زیستی و میکروارگانیسم‌های مفید و بهبود حاصلخیزی خاک کمک کند.

 • بهبود جوانه‌زنی بذور و افزایش درصد سبز شدن مزرعه
 •  تسریع ریشه‌زایی و افزایش میزان جذب عناصر غذایی
 • پیشگیری و کنترل عوامل بیماری‌زا به ویژه قارچ های بیمارگر خاکزاد
 •  افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های غیرزنده مانند شوری، خشکی و نوسانات دمایی
 • کاهش مصرف قارچکش‌های شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم

جعبه حاوی یک بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.

 • در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • در صورت باز شدن پلمب بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می‌یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

کود بیولوژیک آپارتمانی بایوفسفات بایوران

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران (جهت تامین فسفر موردنیاز گیاه و بهبود تغذیه گیاهان آپارتمانی)
   
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری پدیوکوکوس

فسفر معدنی                                                      20%

ماده آلی                                                             8%

باکتری پدیوکوکوس                           104×5 باکتری در هر گرم

سرک (گیاهان آپارتمانی): به ازای هر کیلوگرم خاک، 10 تا 20 گرم (معادل یک قاشق غذاخوری) از گرانول­‌ها با خاک نزدیک ریشه گیاه مخلوط شود.

همزمان با آماده‌­سازی و یا تعویض خاک گلدان (گیاهان آپارتمانی): 20 گرم از کود بایوفسفات بایوران با یک کیلوگرم خاک ترکیب و سپس اقدام به کشت گیاه شود.

بایوفسفات بایوران بر پایه مجموعه­‌ای از باکتری­‌های حل­‌کننده فسفات، مقادیر قابل‌­توجهی از فسفر معدنی و مواد آلی موردنیاز گیاه فرموله شده است. فسفر (P) به­‌عنوان یکی از سه عنصر غذایی اساسی در رشد گیاه، نقش برجسته­‌ای در افزایش رشد گیاهان آپارتمانی به‌­ویژه در توسعه سیستم ریشه‌­ای و افزایش گلدهی ایفا می­‌کند. ماده آلی موجود در این کود سبب توسعه ساختار خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و زهکشی مناسب خاک شده و رشد موجودات مفید خاک را نیز تقویت می­‌کند.

 • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته
 • توسعه سیستم ریشه­‌ای و افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی
 • انحلال فسفات نامحلول و افزایش قابلیت جذب فسفات توسط گیاه

بصورت گرانول در بسته‌های 200 گرمی فرموله شده است.

 • بایوفسفات­ بایوران دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل‌­دار نگهداری شود.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته‌بندی، اثر آن کاهش می­‌یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی