کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران¬پی

کود قارچکش بیولوژیک تریکوران پی

عناصر تشکیل دهنده
 • قارچ Trichoderma harzianum
قارچ Trichoderma harzianum10 propagule/g
 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش، بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و مقدار 5/0 تا 5/1 کیلوگرم تریکوران پی بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 تا 5/1 کیلوگرم از تریکوران¬پی در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال قبل از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 • سرک (همراه آب آبیاری): در این روش، مقدار 2 تا 5/2 کیلوگرم از تریکوران پی با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  اختلاط با بستر کشت: 5/0 کیلوگرم تریکوران پی برای اختلاط با یک مترمکعب بستر کشت استفاده شود.
 •  هیدروپونیک: 200 تا 400 گرم تریکوران پی در ۱۰۰۰ مترمربع همراه با محلول غذایی، ۳ تا ۵ بار در طول فصل رشد استفاده شود.
 •  چالکود زمستانه: 25 گرم تریکوران پی از محصول به خوبی با کود پوسیده دامی یا خاکبرگ مخلوط و در چاله های ایجاد شده در پای درخت ریخته شود. برای درختان بالای 5 سال دو چاله و کمتر از 5 سال یک چاله در نظر گرفته شود.

میکروارگانیسم موجود در این محصول، از طریق تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، متابولیت‌ها و آنزیم‌های تجزیه کننده سلولز و کیتین می‌تواند بوته‌میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه که عموماً توسط قارچ‌هایی از جنس Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Macrophomina و Fusarium ایجاد می‌شوند را همزمان کنترل کرده و اثر تنش‌های مختلف بر گیاه را کاهش دهد. مصرف این محصول، در خاک‌هایی که به دلیل کشت مکرر و بی‌وقفه یا استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی با کاهش حاصلخیزی و تخریب مواجه شده‌اند، می‌تواند به احیای خاک، افزایش تنوع زیستی و میکروارگانیسم‌های مفید و بهبود حاصلخیزی خاک کمک کند.

کود قارچکش بیولوژیک تریکوران پی
 •  پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زا به ویژه قارچ های بیمارگر از جنس های Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Macrophomina و Fusarium
 •  افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های غیرزنده مانند شوری، خشکی و نوسانات دمایی
 •  بهبود جوانه‌زنی بذور و افزایش درصد سبز شدن مزرعه
 •  تسریع ریشه‌زایی و افزایش میزان جذب عناصر غذایی
 •  کاهش مصرف قارچکش های شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم
 • جعبه حاوی یک بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می یابد.

 • در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.
کود بیولوژیک

کود بیولوژیک آپارتمانی بایوفسفات بایوران (جهت تامین فسفر موردنیاز گیاه و بهبود تغذیه گیاهان آپارتمانی)

کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری پدیوکوکوس

فسفر معدنی                                                      20%

ماده آلی                                                             8%

باکتری پدیوکوکوس                              CFU/g 104×5

سرک (گیاهان آپارتمانی): به ازای هر کیلوگرم خاک، 10 تا 20 گرم (معادل یک قاشق غذاخوری) از گرانول­ها با خاک نزدیک ریشه گیاه مخلوط شود.

همزمان با آماده­سازی و یا تعویض خاک گلدان (گیاهان آپارتمانی): 20 گرم از کود بایوفسفات بایوران با یک کیلوگرم خاک ترکیب و سپس اقدام به کشت گیاه شود.

بایوفسفات بایوران بر پایه مجموعه­ای از باکتری­های حل­کننده فسفات، مقادیر قابل­توجهی از فسفر معدنی و مواد آلی موردنیاز گیاه فرموله شده است. فسفر (P) به­عنوان یکی از سه عنصر غذایی اساسی در رشد گیاه، نقش برجسته­ای در افزایش رشد گیاهان آپارتمانی به­ویژه در توسعه سیستم ریشه­ای و افزایش گلدهی ایفا می­کند. ماده آلی موجود در این کود سبب توسعه ساختار خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و زهکشی مناسب خاک شده و رشد موجودات مفید خاک را نیز تقویت می­کند.

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران
 • توسعه سیستم ریشه­ای و افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی
 • انحلال فسفات نامحلول و افزایش قابلیت جذب فسفات توسط گیاه
 • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته

بصورت گرانول در بسته‌های 200 گرمی فرموله شده است.

بایوفسفات­ بایوران را دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل­دار نگهداری شود.

در صورت باز شدن پلمپ بسته­بندی، اثر آن کاهش می­یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی