گروه انسانی

با استفاده از پروبیوتیک ها گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی را متوقف کنید

مطالعات بالينی انجام شده بر روی انسان نشان داده است که پروبيوتيک‌ها قادرند نقش مؤثری در ميزان بروز، طول مدت و شدت انواع بيماريها داشته باشند و مصرف آنها به منظور ايجاد تعادل، حفظ سلامتی و تقويت سيستم ايمنی توصيه می‌شود. مصرف پروبيوتيک‌ها می‌تواند در سلامت دستگاه گوارش و کاهش اختلالات گوارشی، ارتقاء سلامت زنان، بهبود عملکردهای مغز، کاهش ابتلا به سرماخوردگی و آلرژی‌های فصلی، تنفسی و پوستی، کاهش وزن، بهداشت و سلامت دهان و دندان و فعاليت‌های ورزشی و … اثرهای مثبت خود را نشان دهد. از ديدگاه عملی، فرآورده‌های پروبيوتيکی در زمان مصرف بايد حاوی تعداد زيادی سلول زنده و ماندگاري مناسب، غير بيماريزا و غيرسمی باشند. در حال حاضر اکثر باکتريهای پروبيوتيکی مورد استفاده در محصولات انسانی متعلق به خانواده لاکتوباسيل‌ها و بيفيدوباکترها هستند.

 

پودر بالک پروبیوتیک های دارویی

نام محصول

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

شرح

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم اینفنتیس

اطلاعات متنی

پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی

اطلاعات متنی

ساکـــــارومایســـس بــــــــولاردی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریــوم بیفیدوم

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس پاراکازئی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس پلانتــــاروم

اطلاعات متنی

استرپتـوکوکوس ترموفیلوس

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

اطلاعات متنی

لاکتــــــوباســـــیلوس روتــری

اطلاعات متنی

استرپتوکوکوس سالیواریوس

اطلاعات متنی

لاکتوباســــیلوس فرمنـــتوم

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس کازئـــــی

اطلاعات متنی

باسیــــلوس کــــــواگولانس

اطلاعات متنی

لاکتــوباســـــیلوس گاســری

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم لاکتیس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکــــتریوم لانگوم

اطلاعات متنی

مکمل های پروبیوتیکی

نام محصول

محصول شماره 1

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

محصول شماره 2

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پروبیوتیک های غذایی

نام محصول

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

شرح

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس کازئی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس روتری

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس فرمنتوم

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس پاراکازئی

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

اطلاعات متنی

لاکتوباسیلوس دلبروکی

اطلاعات متنی

لاکتوکوکوس کرموریس

اطلاعات متنی

لاکتوکوکوس لاکتیس

اطلاعات متنی

بیفیدوباکتریوم لاکتیس

اطلاعات متنی

استرپتوکوکوس ترموفیلوس

اطلاعات متنی

باسیلوس کلوزی

اطلاعات متنی