گروه دامی

پروبیوتیک راه حلی برای توقف انتشار مقاومت آنتی‌بیوتیکی (دستگاه گوارش سالم، حیوان سالم)

کشاورزی زیستی شاخه‌ای از کشاورزی مدرن است که تولید محصولات طبیعی سالم را برای مصرف کنندگان فراهم می‌آورد. این تکنولوژی جدید با استفاده از میکروارگانیسم‌های مفید و پروبیوتیک جهت بهبود عملکرد بدون آسیب رساندن به محیط زیست، اکوسیستم، پرندگان، حشرات، خاک، آب و انسان عمل می‌کند. عملکرد مؤثر دستگاه گوارش و سلامت آن، عامل مهمی در عملکرد میزبان و پرورش موفق محسوب می‌شود. مکانیسم‌های پیچیده‌ای در تنظیم عملکرد دستگاه گوارش و سلامت آن دخیل هستند. میکروارگانیسم‌های مفید، ضامن سلامت دستگاه گوارش هستند و این هدف با استفاده از محصولات پروبیوتیک قابل دست‌یابی است. پروبیوتیک از طریق ایجاد تعادل میکروبیوتای دستگاه گوارش، موجب اصلاح مورفولوژی روده، افزایش هضم و جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌شود. گروه تخصصی دامپروری و دامپزشکی با ارائه راهکارهای زیستی بر پایه تحقیقات و تولید محصولات تخصصیِ پروبیوتیک با هدف بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی در برابر عوامل بیماریزا و با هدف تولید مدرن، طبیعی و سالم گام برمی‌دارد. ما اعتقاد داریم که گروه ما کوچک است اما جامعه مصرف‌کنندگان و دامداران و دامپزشکانِ ما به اندازه کافی بزرگ هستند تا تفاوت محسوس ایجاد کنند.

 

دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی