گروه ها

بیشتر از نیمی از جمعیت جهان در معرض بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین قرار دارند. بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین بیشتر مردم فقیر که دسترسی به امکانات مناسب سکونت، آب سالم و خدمات بهداشتی را ندارند تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

کشاورزی زیستی شاخه‌ای از کشاورزی مدرن است که تولید محصولات طبیعی سالم را برای مصرف کنندگان فراهم می‌آورد. این تکنولوژی جدید با استفاده از میکروارگانیسم‌های مفید و پروبیوتیک جهت بهبود عملکرد بدون آسیب رساندن به محیط زیست، اکوسیستم، پرندگان، حشرات، خاک، آب و انسان عمل می‌کند. عملکرد مؤثر دستگاه گوارش و سلامت آن، عامل مهمی در عملکرد میزبان و پرورش موفق محسوب می‌شود. مکانیسم‌های پیچیده‌ای در تنظیم عملکرد دستگاه گوارش و سلامت آن دخیل هستند. میکروارگانیسم‌های مفید، ضامن سلامت دستگاه گوارش هستند و این هدف با استفاده از محصولات پروبیوتیک قابل دست‌یابی است. پروبیوتیک از طریق ایجاد تعادل میکروبیوتای دستگاه گوارش، موجب اصلاح مورفولوژی روده، افزایش هضم و جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌شود. گروه تخصصی دامپروری و دامپزشکی با ارائه راهکارهای زیستی بر پایه تحقیقات و تولید محصولات تخصصیِ پروبیوتیک با هدف بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی در برابر عوامل بیماریزا و با هدف تولید مدرن، طبیعی و سالم گام برمی‌دارد. ما اعتقاد داریم که گروه ما کوچک است اما جامعه مصرف‌کنندگان و دامداران و دامپزشکانِ ما به اندازه کافی بزرگ هستند تا تفاوت محسوس ایجاد کنند.

 

کشاورزی زیستی شاخه‌ای از کشاورزی مدرن است که تولید محصولات طبیعی سالم را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد. این تکنولوژی جدید با استفاده از میکروارگانیسم‌های مفید و پروبیوتیک جهت بهبود عملکرد، بدون آسیب رساندن به محیط زیست، اکوسیستم، پرندگان، حشرات، خاک، آب و انسان عمل می‌کند. گروه تخصصی کشاورزی زیستی، با تمرکز بر تحقیقات و تولید پروبیوتیک‌های گیاهی، کودها و آفت‌کش‌های زیستی تلاش می‌کند با تقویت فلور میکروبی خاک و گیاه به منظور تثبیت بیشتر ازت و جذب بهتر مواد معدنی و آلی بمنظور افزایش بهره‌وری و عملکرد و استفاده کمتر از کودهای شیمیایی و نیز با تقویت گیاه در برابر آفات و بیماریها در راستای حذف یا استفاده کمتر از آفت‌کش‌های شیمیایی در جهت کشاورزی طبیعی و ارگانیک و در نهایت سلامت خاک، گیاه، انسان، محیط زیست گام بردارد. دستاوردهای این گروه تخصصی سبب افزایش بهره‌وری و سلامت محصولات غذایی گیاهی خواهند شد. ما اعتقاد داریم که گروه ما کوچک اما مصرف‌کنندگان و کشاورزان ما به اندازه کافی بزرگ هستند تا بتوانند تفاوت محسوس ایجاد کنند. جهت آشنایی بیشتر با دستاوردهای ما در کشاورزی مدرن زیستی با ما همراه شوید.

 

مطالعات بالينی انجام شده بر روی انسان نشان داده است که پروبيوتيک‌ها قادرند نقش مؤثری در ميزان بروز، طول مدت و شدت انواع بيماريها داشته باشند و مصرف آنها به منظور ايجاد تعادل، حفظ سلامتی و تقويت سيستم ايمنی توصيه می‌شود. مصرف پروبيوتيک‌ها می‌تواند در سلامت دستگاه گوارش و کاهش اختلالات گوارشی، ارتقاء سلامت زنان، بهبود عملکردهای مغز، کاهش ابتلا به سرماخوردگی و آلرژی‌های فصلی، تنفسی و پوستی، کاهش وزن، بهداشت و سلامت دهان و دندان و فعاليت‌های ورزشی و … اثرهای مثبت خود را نشان دهد. از ديدگاه عملی، فرآورده‌های پروبيوتيکی در زمان مصرف بايد حاوی تعداد زيادی سلول زنده و ماندگاري مناسب، غير بيماريزا و غيرسمی باشند. در حال حاضر اکثر باکتريهای پروبيوتيکی مورد استفاده در محصولات انسانی متعلق به خانواده لاکتوباسيل‌ها و بيفيدوباکترها هستند.