لاروکش بیولوژیک بایوفلش

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: حشره‌کش بیولوژیک بایوفلش (کنترل کننده لارو پشه‌های مزاحم شهری و ناقل عوامل بیماری‌زا)

   

باکتری Bacillus thuringiensis M-H-14 

تعداد واحد کلنی­‌ساز (CFU)                   5×108 باکتری در هر گرم

تراکم پایین لارو پشه­‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری: 1/7 کیلوگرم در هکتار

تراکم بالای لارو پشه­‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری: 3/5 کیلوگرم در هکتار

 • پاکت حاوی 170 گرم بایوفلش برای پوشش دادن 1000 مترمربع ژیت لاروی کافی است.
 • به منظور کنترل کامل لارو پشه­‌ها، بایوفلش تا فاصله ۵ متری حاشیه خشکی روی سطح آب پاشیده شود.
 • برای کنترل کامل جمعیت پشه‏‌ها، توصیه می‏‌شود که عملیات لاروکشی با ‏گرانول‏‌های بایوفلش هر دو هفته یکبار، تکرار شود.
 • برای استفاده در نیزارها، باتلاق‏‌ها و شالیزارها که پوشش گیاهی وجود دارد، بایستی بایوفلش با سطح آب تماس داشته باشد یا روی ساقه و برگ­‌های خیس قرار گیرد.

ماده موثره بایوفلش، اسپور و کریستال اندوتوکسین باکتری بیمارگر Bacillus thuringiensis M-H-14 است که در ترکیب با مواد جلب‌کننده، روی سطح آب شناور شده و با جلب لارو پشه‌ها (پشه‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری)، بر آن‌ها اثر می‌گذارد. این محصول، لارو‏کشی گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‏‌شود.

لاروکش بیولوژیک بایوفلش
 •  کنترل کامل و غیرشیمیایی لارو پشه های ناقل بیماری و مزاحم شهری
 •  کاملاً اختصاصی و فاقد اثرات منفی بر موجودات غیرهدف (پارازیتوییدها، شکارگرها و حشرات گرده افشان)
 •  عدم بروز ‌مقاومت در حشرات هدف (راسته دوبالان)
 •  جايگزين مناسب سموم شيميايی، فسفره و گازوئيل و …

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

 • بایوفلش دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و دمای اتاق تا دو سال پس از تولید قابل مصرف است.

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: حشره‌کش بیولوژیک بایوفلش (کنترل کننده لارو پشه‌های مزاحم شهری و ناقل عوامل بیماری‌زا)

   

باکتری Bacillus thuringiensis M-H-14 

تعداد واحد کلنی­‌ساز (CFU)                   5×108 باکتری در هر گرم

تراکم پایین لارو پشه­‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری: 1/7 کیلوگرم در هکتار

تراکم بالای لارو پشه­‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری: 3/5 کیلوگرم در هکتار

 • پاکت حاوی 170 گرم بایوفلش برای پوشش دادن 1000 مترمربع ژیت لاروی کافی است.
 • به منظور کنترل کامل لارو پشه­‌ها، بایوفلش تا فاصله ۵ متری حاشیه خشکی روی سطح آب پاشیده شود.
 • برای کنترل کامل جمعیت پشه‏‌ها، توصیه می‏‌شود که عملیات لاروکشی با ‏گرانول‏‌های بایوفلش هر دو هفته یکبار، تکرار شود.
 • برای استفاده در نیزارها، باتلاق‏‌ها و شالیزارها که پوشش گیاهی وجود دارد، بایستی بایوفلش با سطح آب تماس داشته باشد یا روی ساقه و برگ­‌های خیس قرار گیرد.

ماده موثره بایوفلش، اسپور و کریستال اندوتوکسین باکتری بیمارگر Bacillus thuringiensis M-H-14 است که در ترکیب با مواد جلب‌کننده، روی سطح آب شناور شده و با جلب لارو پشه‌ها (پشه‌های ناقل بیماری و مزاحم شهری)، بر آن‌ها اثر می‌گذارد. این محصول، لارو‏کشی گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‏‌شود.

لاروکش بیولوژیک بایوفلش
 •  کنترل کامل و غیرشیمیایی لارو پشه های ناقل بیماری و مزاحم شهری
 •  کاملاً اختصاصی و فاقد اثرات منفی بر موجودات غیرهدف (پارازیتوییدها، شکارگرها و حشرات گرده افشان)
 •  عدم بروز ‌مقاومت در حشرات هدف (راسته دوبالان)
 •  جايگزين مناسب سموم شيميايی، فسفره و گازوئيل و …

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

 • بایوفلش دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و دمای اتاق تا دو سال پس از تولید قابل مصرف است.