کود بیولوژیک بایوسوی

کود بیولوژیک بایوسوی

مشخصات کلی فرآورده
 
  •  نام محصول: کود بیولوژیک بایوسوی
کود بیولوژیک بایوسوی

Bradyrhizobium japonicum

CFU/ml 2 × 107  Bradyrhizobium japonicum 

بذرمال: محتوی یک قوطی (نیم لیتری) را روی حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم بذر سویا پاشیده و خوب هم بزنید تا تمام بذرها به طور یکنواخت به کود آغشته شود. قبل از کاشت، بذر تیمارشده را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در سایه پهن کنید تا خشک شود.

کود بیولوژیک بایوسوی، دربرگیرنده یکی از مهم‌ترین باکتری‌های ریزوسفری سویا (Bradyrhizobium japonicum) است که با استقرار در گره‌هایی روی ریشه گیاه و تثبیت ازت، نقش عمده‌ای در تامین نیتروژن موردنیاز گیاه ایفا می‌کند. بایوسوی، به­طور ویژه برای استفاده در زراعت سویا فرموله شده و می‌تواند تا حد زیادی نیاز گیاهان به کودهای شیمیایی ازته مانند اوره را کاهش دهد.

کود بیولوژیک بایوسوی
  • افزایش عملکرد و میزان پروتئین دانه سویا
  • کاهش مصرف کود شیمیایی ازته

بطری حاوی مایع 5/0 لیتری است.

بایوسوی در سردخانه با دمای 4 تا 10 درجه سلسیوس و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت باز شدن پلمپ بسته­بندی، ماندگاری محصول کاهش می­یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی