تاثیر پروبیوتیک ها بر سلامت انسان

بیشتر از 90% باکتری های مفید در بدن در کولون وجود دارد که مقدار آن به ازای هر گرم از محتویات روده ای به 1012 باکتری می‌رسد. در شرایط طبیعی، باکتری‌های فلور روده، اثرات محافظتی ایجاد می‌کنند و نیازی به مکمل باکتریایی نیست. دلایل نیاز به این باکتری‌ها عبارتند از تغییر عادات غذایی و مصرف […]

بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو ۹۶ در افزایش عملکرد گندم دیم در استان مرکزی

اثر کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو ۹۶ در یک مطالعه مزرعه‌ای بر افزایش عملکرد گندم دیم در بخش خنجین، شهرستان فراهان استان مرکزی در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳مورد مطالعه قرار گرفت. این کودها بصورت بذرمال در زمان کشت مورد استفاده قرار گرفته و برخی شاخص‌های رشدی مانند درصد جوانه‌زنی، تعداد پنجه در هر بوته، ارتفاع بوته‌ها […]

بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و شاخص های سلامت پرندگان گوشتی

ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در خوراک طیور میزان شیوع بیماری‌های باکتریایی و مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها را بالا برد. این امر محققین را بر آن داشت تا در پی یافتن روش‌های مناسبی باشند تا ضمن آنکه جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها شوند، مصرف آن‌ها نیز برای دام و انسان بی‌خطر باشد (Tian […]