Bioguard

Bioguard

عناصر تشکیل دهنده
 • قارچ Trichoderma harzianum، باکتری Bacillus velezensis، هیومیک اسید
قارچ Trichoderma harzianum 106 propagule/g  
باکتری Bacillus velezensis 10CFU/g 
هیومیک اسید %5
 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش، بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و مقدار 5/0 تا 5/1 کیلوگرم بایوگارد بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 تا 5/1 کیلوگرم از بایوگارد در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال قبل از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در م حلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 • سرک (همراه آب آبیاری): در این روش، مقدار 5/1 تا 2 کیلوگرم از بایوگارد با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  اختلاط با بستر کشت: 5/0 کیلوگرم برای اختلاط با یک مترمکعب بستر کشت استفاده شود.
 •  هیدروپونیک: ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در ۱۰۰۰ مترمربع همراه با محلول غذایی، ۳ تا ۵ بار در طول فصل رشد استفاده شود.
 •  چالکود زمستانه: 15 تا 20 گرم از محصول به خوبی با کود پوسیده دامی یا خاکبرگ مخلوط و در چاله¬های ایجاد شده در پای درخت ریخته شود. برای درختان بالای 5 سال دو چاله و کمتر از 5 سال یک چاله در نظر گرفته شود.

میکروارگانیسم‌های موجود در این محصول، از طریق تولید هورمون‌های رشد گیاهی و تسهیل جذب عناصر غذایی سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‌ای و بهبود رشد و عملکرد گیاهان شده و از طرف دیگر با تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، متابولیت‌ها و آنزیم‌های تجزیه کننده سلولز و کیتین سبب افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌های زنده و غیرزنده مانند بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها، شوری، خشکی و نوسانات دمایی می‌شوند. اسیدهیومیک موجود در بایوگارد به عنوان تامین‌کننده ماده آلی خاک و کلاته‌کننده عناصر غذایی به بهبود رشد، سلامت و عملکرد گیاهان کمک بسزایی می‌کند.

کود-قارچکش بیولوژیک بایوگارد
 •  بهبود جوانه‌زنی بذور و افزایش درصد سبز شدن مزرعه
 •  تسریع ریشه‌زایی و افزایش میزان جذب عناصر غذایی
 •  افزایش ظرفیت بافری خاک به ویژه در شرایط pH نامطلوب
 •  پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی خاکزاد (بوته aمیری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
 •  افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های غیرزنده مانند خشکی، شوری و نوسانات دمایی
 •  کاهش مصرف قارچکش های شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم
 • جعبه حاوی دو بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.
 • بایوگارد را دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می یابد.
 • در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.
Biological fertilizer

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Text information

Text information

Text information

Biological fungicides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological insecticides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological fertilizer for houseplants

DESCRIPTION

Text information

Text information

Catalogue download

Text information

Catalogue download
Fruit fly attractant

DESCRIPTION

Text information

Macro biological control

DESCRIPTION

Text information