Biorun protein hydrolysate (Fruit flies Attractant)

Biorun protein hydrolysate (Fruit flies Attractant)

کود بیولوژیک فسفوران پلاس

پپتیدهای کوتاه‌زنجیر، آمینواسیدها و ترکیبات فرار

پروتئین کل = 36%

پروتئین­هیدرولیزات بایوران را می­توان به دو روش تله­گذاری و طعمه­پاشی برای پایش و کنترل انواع مگس­های میوه استفاده کرد.

  • تله‌گذاری

در هر تله، 250-300 سی‌سی از محلول پروتئین‌هیدرولیزات ۱۰ درصد ریخته، سپس مقدار توصیه شده از حشره‌کش مناسب را به تله حاوی پروتئین‌هیدرولیزات اضافه کنید. تله حاوی طعمه مسموم را در ضلع جنوبی (سمت آفتاب‌گیر) درخت و در ارتفاع 5/1 تا ۲ متری از سطح زمین، در داخل تاج درخت نصب کنید. در صورت تبخیر آب درون تله، به پروتئین‌هیدرولیزات موجود مقداری آب اضافه کنید. هر تله، شعاع ۲۰ متری خود را پوشش می‌دهد.

  • طعمه‌پاشی

5 لیتر از پروتئین‌هیدرولیزات را در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و نسبت توصیه شده از حشره‌کش مناسب را به آن اضافه کنید. محلول حاصل را به کمک نازل سمپاش، روی ضلع جنوبی (آفتاب‌گیر) درختان و با انتخاب یک درخت از هر ۵ درخت، طعمه‌پاشی کنید. همچنین برای محصولات جالیزی مثل خربزه و خیار، عمل طعمه‌پاشی را روی گیاهان غیرهدف روی کرت‌ها یا حاشیه مزرعه انجام دهید.

پروتئین­هیدرولیزات بایوران، یک ترکیب غذایی جلب­کننده موثر برای مدیریت جمعیت مگس‌های میوه (مگس میوه مدیترانه­ای، مگس گیلاس، مگس زیتون، مگس خربزه و مگس جالیز) است. پروتئین هیدرولیز شده شامل پپتیدهای کوتاه‌زنجیر، آمینواسیدها و ترکیبات فرار موجود در این محصول، باعث افزایش قدرت جلب‌کنندگی برای مگس‌های میوه بالغ می‌شود. وجود طیفی از آمینواسیدهای مفید در این محصول باعث می‌شود تا طعمه‌پاشی آن روی سطوح گیاهی، علاوه بر جلب مگس‌های میوه بالغ، اثر تغذیه‌ای موثری نیز در مرحله باردهی گیاه داشته باشد.

پروتئین هیدرولیزات بایوران
  • سرعت تبخیر پایین و ماندگاری بالا در محیط
  • قدرت جلب‌کنندگی بالا برای انواع مگس‌های میوه و جالیز
  • تولید محصول به روش هیدرولیز آنزیمی
  • اثر مثبت تغذیه‌ای بر رشد و باردهی گیاهان
  • فاقد اثرات زیانبار روی انسان، دام و محیط زیست
  • کاهش میزان مصرف حشره‌کش‌های شیمیایی
  • تولید میوه‌های سالم و عاری از سموم شیمیایی و حفظ ارزش بازارپسندی میوه

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

بطری حاوی محصول، در دمای اتاق و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

پروتئین­ هیدرولیزات بایوران، در صورت نگهداری در شرایط مناسب، تا دو سال پس از تولید قابل مصرف است.

Biological fertilizer

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Text information

Text information

Text information

Biological fungicides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological insecticides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological fertilizer for houseplants

DESCRIPTION

Text information

Text information

Catalogue download

Text information

Catalogue download
Fruit fly attractant

DESCRIPTION

Text information

Macro biological control

DESCRIPTION

Text information