پرداس (سن شکارگر ا

امروزه، کنترل بیولوژیک آفات، با تکیه بر گونه‌های تجاری‌شده دشمنان طبیعی از جمله پارازیتوییدها، شکارگرها و عوامل بیمارگر، نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی و تولید محصولات سالم و سازگار با محیط زیست دارد. سن شکارگر Orius laevigatus، یکی از شکارگرهای عمومی بندپایان کوچک بویژه تریپس‌ها، کنه‌های تارتن، شته‌ها، سفیدبالک‌ها، تخم حشرات و لاروهای کوچک بالپولکداران است. پوره و حشرات کامل این سن، به شدت از مراحل مختلف زندگی آفات مذکور تغذیه کرده و نقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت آن‌ها و افزایش عملکرد محصولات ایفا می‌کنند.

این محصول، در بطری‌هایی با سه اندازه مختلف که حاوی 500، 1000 و 2000 پوره و حشره بالغ سن شکارگر O. laevigatus هستند، فرموله می‌شود. پوره‌ها به رنگ کرم تا قهوه‌ای روشن و حشرات بالغ به رنگ سیاه هستند. هر پوره، در طول دوره زندگی 12 روزه خود، بیش از 50 لارو تریپس را از بین برده و هر حشره بالغ نیز روزانه می‌تواند تا 20 لارو تریپس را شکار کند.

مصرف این محصول، برای کنترل گونه‌های مختلف تریپس‌ها و سفیدبالک‌ها روی محصولاتی مانند توت‌فرنگی، فلفل‌سبز، خیار سبز، سبزیجات، پیاز، گیاهان زینتی مانند رز و میخک و نهالستان‌ها توصیه می‌شود.

در زمان مصرف، بطری را به آرامی در حالت افقی چند دور بچرخانید تا محتویات آن به طور یکنواخت مخلوط شود. سپس، محتوی بطری را مطابق جدول زیر، به صورت لکه‌ای، روی سطح برگ‌ها در گلخانه پخش کنید.

شدت آلودگی
مساحت کاربرد یک بطری
تعداد تکرار راهاسازی
پیشگیری
600 مترمربع
1 رهاسازی
شدت آلودگی کم
500 مترمربع
1-2 راهاسازی به فاصله 15 روز
آلودگی شدید
100 مترمربع
1-3 رهاسازی به فاصله 15 روز

  • کنترل همزمان چندین گونه از آفات عمومی گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی شامل تریپس‌ها، کنه‌های تارتن‌ شته‌ها، سفیدبالک‌ها و بالپولکداران
  • سازگاری با سایر برنامه‌های کنترل بیولوژیک مانند کاربرد زنبورهای پارازیتویید و باکتری بی‌تی
  • کاهش مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی در گلخانه‌ها و تولید محصول سالم و ارگانیک

·   

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media