بانک میکروبی را باید به عنوان یکی از ارکان موفقیت و ثبات یک مجموعه بیوتکنولوژی در نظر گرفت، چرا که مایه تلقیح اولیه موردنیاز برای تحقیقات، آموزش، تولید و ... را به طور پایدار و خالص و در هر زمان که نیاز باشد، در اختیار بخش‌های مختلف مجموعه قرار می‌دهد. کارخانه بایوران، مجهز به یکی از قوی‌ترین بانک‌های میکروبی کشور در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی و پروبیوتیک‌های دامی است که در آن، طیف گسترده‌ای از میکروارگانیسم‌های بومی و غیربومی با شناسنامه مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی تایید شده گردآوری شده است. این میکروارگانیسم‌ها، در فریزرهایی با دمای 80- درجه سلسیوس، برای مدت طولانی و به دور از هر نوع آلودگی و تغییرات ژنتیکی نگهداری شده و هر زمان که نیاز باشد، از آنها به عنوان مایه تلقیح اولیه برای تولید محصولات مختلف استفاده می‌شود.

بانک میکروبی بایوران

بانک میکروبی بایوران

بانک میکروبی بایوران

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media