واحد فنی-مهندسی در هر مجموعه، وظیفه ساخت، نظارت، حفاظت و تعمیر تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی آن مجموعه را بر عهده دارد و به همین دلیل، به طور مستقیم بر کارایی و موفقیت کمپانی‌ها تاثیر می‌گذارد. در شرایط تحریم که دسترسی به قطعات و تجهیزات وارداتی و بهره‌مندی از دانش متخصصان خارجی و کارشناسان کمپانی‌های سازنده تجهیزات محدود است، داشتن یک تیم پشتیبانی قوی و مجرب که بتوانند نیازهای یک مجموعه در زمینه توسعه دستگاه‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های جدید و تشخیص به موقع و رفع نواقص فنی موجود در تجهیزات را برآورده کنند، از نقاط قوت و کلیدهای موفقیت آن مجموعه به شمار می‌روند. مجموعه بایوران، با بهره‌گیری از تجربیات و توانایی‌های منحصر به فرد یک تیم فنی-مهندسی کاملا بومی و خلاق، به خوبی توانسته بر مشکلات کنونی کمبود قطعات و تجهیزات فائق آمده و نیاز کارخانه به خارج از کشور را تقریبا به طور کامل برطرف نماید.

واحد فنی مهندسی بایوران

واحد فنی مهندسی بایوران

واحد فنی مهندسی بایوران

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media