همه مخازن و بیوراکتورها و خطوط انتقالی توسط واحد پشتیبانی فنی (Maintenance) پیشرفته از نظر پارامترهای لازم برای رشد بهینه و تکثیر میکروارگانیسم‌ها و حفظ شرایط استریل پشتیبانی می‌شوند. در این واحد، تجهیزات پیشرفته‌ای مانند دیگ بخار (Boiler)، کمپرسورهای اسکرو در ظرفیت بالا، خشک‌کن هوا (Air dryer)، آب‌ساز R.O، چیلر تراکمی و پمپ‌های خلاء برای کنترل شرایط مختلف حین تولید مانند استریلیزاسیون و کنترل دمای بیورآکتورها، کنترل فشار و جابجایی سیالات بین مخازن و بیورآکتورها، خنک‌کردن کندانسورها و دکانتور و ایجاد خلاء در اپراتور استفاده می‌شود.

بخش پشتیبانی فنی بایوران

بخش پشتیبانی فنی بایوران

بخش پشتیبانی فنی بایوران

بخش پشتیبانی فنی بایوران

بخش پشتیبانی فنی بایوران

بخش پشتیبانی فنی بایوران

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media