کنترل کیفیت، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرایندهای آزمایشگاهی و انسکتاریومی است که در نهایت، به حفظکیفیت و استاندارهای محصولات و تضمین مطابقت خصوصیات محصول تولیدشده با مشخصات فنی ارائه‌شده منجر می‌شود. در آزمایشگاه کنترل کیفیت، بررسی می‌شود تا محصولات تولیدشده، در گذر زمان با افت کیفیت یا تغییر مشخصات فنی نسبت به نمونه‌های مرغوب اولیه مواجه نشود. بخش کنترل کیفی مجموعه بایوران، شامل آزمایشگاه کنترل کیفی و انسکتاریوم است. در آزمایشگاه کنترل کیفی، کنترل کیفی ویال‌های فریزری تولید شده (در زمان تولید و زمان‌های مشخص شده جهت تست پایداری)، کنترل کیفی مواد اولیه مورد استفاده در تولید، کنترل کیفی محصولات بینابینی (پودر بالک و مایع فرمانتاسیون)، کنترل کیفی محصولات نهایی تاییدیه خروج محصول از کارخانه برای ارسال به محل مصرف صورت می‌گیرد. مجموعه بایوران، از معدود کارخانه‌های تولیدکننده حشره‌کش زیستی است که به انسکتاریوم مجهز بوده و علاوه بر خصوصیات کیفی آزمایشگاهی مانند شمارش (Count) جمعیت میکروارگانیسم موردنظر، احتمال آلودگی و ارزیابی پایداری، به طور مستقیم، کارایی حشره‌کش روی آفات هدف را با انجام آزمون‌های زیست‌سنجی دقیق تعیین می‌کند. این حجم از نظارت و دقت، باعث می‌شود که در نهایت محصولاتی با استاندارها و کارایی مطلوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته و کیفیت محصولات در گذر زمان یا با افزایش تقاضا، تحت تاثیر قرار نگیرد.

واحد کنترل کیفی بایوران

واحد کنترل کیفی بایوران

واحد کنترل کیفی بایوران

واحد کنترل کیفی بایوران

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media