به بهانه آغاز فصل کاشت گندم

به بهانه آغاز فصل کاشت گندم

کشف رقم جدید از گندم وحشی که می‌توانست دانه خود را پس از رسیدن چسبیده به خود نگه دارد، احتمالا سرآغاز کشاورزی بوده است که حدود دوازده هزار سال قبل، در بخش‌های از خاور میانه و به احتمال زیاد زاگرس ایران اتفاق افتاده است. ...
Read more

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media