شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis، دو سه سالی است که در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران ظاهر شده و در همین زمان کوتاه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جنگل‌های شمشاد وارد کرده است. لاروهای این حشره، به صورت خارجی از کلیه اندام هوایی درختچه‌های شمشاد تغذیه می‌کنند و در جمعیت زیاد، می‌توانند درختان را به طور کامل عاری از برگ کنند. تکرار این اتفاق در فصل‌های متوالی می‌تواند به کاهش قدرت فتوسنز درخت و مرگ تدریجی آن منجر شود. با اینکه خسارت این آفت کاملا جنبه اقتصادی دارد و برای جنگل‌های شمشاد شمال ایران یک تهدید جدی تلقی می‌شود، استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایی در این زیستگاه‌ها با توجه به جنبه‌های زیست محیطی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. با این حال، طیفی از حشره‌کش‌های غیرشیمیایی و سازگار با محیط زیست وجود دارند که می‌توان از آنها بدون نگرانی در زمینه آلودگی محیط زیست در مقیاس وسیع استفاده کرد. سال گذشته، از آفتکش بیولوژیک بایولپ در مناطقی از استان مازندران برای مبارزه با این آفت استفاده شد که نتایج آن بسیار رضایت‌بخش بود. براساس مقاله چاپ شده در مجله "مزارع و جنگل"، آفتکش بیولوژیک بایولپ گزینه بسیار مناسبی برای مدیریت تلفیقی شب‌پره شمشاد است.

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media