با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراهان، آقای مهندس یارمحمدی، مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان خنجین، آقای مهندس شاه‌میرزایی و کارشناسان محترم جهاد کشاورزی از جمله آقای مهندس فراهانی، بازدیدی از مزارع گندم دیم تیمارشده با کود بیولوژیک بایوفارم در شهرستان خنجین به عمل آمد. این مزرعه به مساحت تقریبی دو هکتار متعلق به آقای قاسمی از کشاورزان ساکن در شهرستان بوده و در شکت آن، از بذر گندم رقم سرداری استفاده شده است. براساس مشاهدات میدانی، اختلاف قابل توجهی از نظر شاخص‌های رشدی مختلف بین این مزرعه و مزارع مجاور که همزمان با این مزرعه و با همان رقم زیر کشت رفته‌اند دیده می‌شود. همانگونه که در تصاویر مشخص است، اندازه (طول و پهنا) خوشه‌ها، استقاومت ساقه، میزان ریشه‌زایی و تراکم بوته در واحد سطح در مزارع تیمارشده با کود بایوفارم به میزان قابل توجهی بهتر از مزارع مجاور است.

مقایسه تراکم بوته در واحد سطح در مزرعه تیمارشده با کود بایوفارم (سمت چپ) و مزرعه تیمارشده با کودهای شیمیایی (سمت راست)

مقایسه اندازه خوشه‌ها، طول بوته و ضخامت ساقه‌ها در مزرعه تیمارشده با کود بایوفارم (بوته سمت چپ در هر دو تصویر) و مزرعه تیمارشده با کودهای شیمیایی (بوته سمت راست در هر دو تصویر)


Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

A regional meeting with the distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) and local growers was held on 4 and 5 November in Ahwaz and Dezful Counties, Khguzestan Province ...
Read more

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents was held at 8 and 9 October 2019 at Nature Biotechnology Company (NBT), Karaj, Iran. After welcome to agents from different provinces throughou the country by Dr. H. Moradi, the participants were ....
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

The regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was held in Isfahan Province at 13 October 2019. The visitors were provided with some useful information ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 15, 16, and 17 September in Northwestern Provinces of Iran (Arbabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) ...
Read more

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

At 7 August 2019, the Biorun Company was visited by some important distribution agents of fertilizers and pesticides in Alborz and Tehran Provinces. In this session, the agents became familiar with important products and field studies ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 14, 15 and 16 July in three Provinces of Iran (Qom, Semnan and Mazandaran) ...
Read more

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from the pilot field trials was performed at 1 July 2019 in Nazarabad County, Alborz Province. According to the results, the highest yield (7696 kg per hectare) was recorded for Biophosphate Biorun Bio-fertilizer ...
Read more

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

A rainfed wheat field fertilized with Biofarm biological product was visited by the managers of Agricultural Jihad of Farahan County (Markazi Province) at mid June 2019. Some growth parameters of wheat were observed to be significantly affected by ...
Read more

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

At the same time as the farm's day, Deputy Minister of Agriculture, Mr. Keshavarz has visited selected field of canola farm in Varamin and simultaneously supervised the harvesting of this product.
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

همایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 در استان همدان، شهرستان همدان برگزار شد. در این جلسه، حدود 100 نفر از کارگزاران ...
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

مایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 19 خرداد ماه 1398 در استان مرکزی، شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه، حدود 50 نفر از کارگزاران استانی ...
Read more

The box tree moth outbreak in Iran

The box tree moth outbreak in Iran

شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis، دو سه سالی است که در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران ظاهر شده و در همین زمان کوتاه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جنگل‌های شمشاد وارد کرده است.
Read more

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media