مراسم برداشت گندم از مزرعه طرح پایلوت شهرستان نظرآباد استان البرز در تاریخ 10 تیرماه 1398 با حضور جمع کثیری از کشاورزان پیشرو استان، کارشناسان و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان و استان برگزار شد. در این مراسم، ابتدا آقای مهندس الماسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد، آقای دکتر مرادی مدیر عامل محترم شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا، آقای کمال پیشگاهی کشاورز مالک مزرعه و از کشاورزان و دامداران نمونه استانی و کشوری و خانم دکتر رحیمی کلده به عنوان نماینده شرکت بایوران و مجری اصلی پروژه به ایراد سخنرانی، بیان اهمیت گرایش به سمت کودهای زیستی و تشریح پروژه پرداخته و پس از آن، مراسم برداشت گندم در حضور مهمانان انجام شد. 

براساس نتایج به دست آمده، بهترین عملکرد، به میزان 7696 کیلوگرم در هکتاردر تیمار بایوفسفات بایوران و پس از آن به میزان 7550 کیلوگرم در هکتار در تیمار بایوفارم و 7315 کیلوگرم در هکتار در تیمار پروبیو 96 به دست آمد. کمترین میزان عملکرد نیز مربوط به شاهد مثبت به میزان 6497 کیلوگرم در هکتار بود. لازم به ذکر است که در تیمار شاهد مثبت، از نهاده‌های مختلفی مانند بذرمال روی، اسیدهیومیک، قارچکش شیمیایی برای کنترل پاخوره و ... استفاده شده بود. براین اساس، کود زیستی بایوفسفات بایوران باعث افزایش 18 درصدی عملکرد گندم در مقایسه با تیمار کودهای شیمیایی (شاهد مثبت) شده است. لازم به ذکر است که در منطفه موردمطالعه، امسال شاهد شیوع بیماری پاخوره و بیماری پوسیدگی فوزاریومی بودیم که مزارع مجاور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و عملکرد آنها را بین 30 تا 40 درصد کاهش داده بود. با این حال، در مزرعه تیمارشده با کودهای زیستی، کوچکترین علائمی از بیماری پاخوره و پوسیدگی مشاهده نشد. به علاوه، تحمل گندم کشت شده در این مزارع به پدیده سرمازدگی که اوایل بهار در منطقه اتفاق افتاده بود نیز افزایش یافت.


Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

A regional meeting with the distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) and local growers was held on 4 and 5 November in Ahwaz and Dezful Counties, Khguzestan Province ...
Read more

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents was held at 8 and 9 October 2019 at Nature Biotechnology Company (NBT), Karaj, Iran. After welcome to agents from different provinces throughou the country by Dr. H. Moradi, the participants were ....
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

The regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was held in Isfahan Province at 13 October 2019. The visitors were provided with some useful information ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 15, 16, and 17 September in Northwestern Provinces of Iran (Arbabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) ...
Read more

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

At 7 August 2019, the Biorun Company was visited by some important distribution agents of fertilizers and pesticides in Alborz and Tehran Provinces. In this session, the agents became familiar with important products and field studies ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 14, 15 and 16 July in three Provinces of Iran (Qom, Semnan and Mazandaran) ...
Read more

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from the pilot field trials was performed at 1 July 2019 in Nazarabad County, Alborz Province. According to the results, the highest yield (7696 kg per hectare) was recorded for Biophosphate Biorun Bio-fertilizer ...
Read more

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

A rainfed wheat field fertilized with Biofarm biological product was visited by the managers of Agricultural Jihad of Farahan County (Markazi Province) at mid June 2019. Some growth parameters of wheat were observed to be significantly affected by ...
Read more

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

At the same time as the farm's day, Deputy Minister of Agriculture, Mr. Keshavarz has visited selected field of canola farm in Varamin and simultaneously supervised the harvesting of this product.
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

همایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 در استان همدان، شهرستان همدان برگزار شد. در این جلسه، حدود 100 نفر از کارگزاران ...
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

مایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 19 خرداد ماه 1398 در استان مرکزی، شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه، حدود 50 نفر از کارگزاران استانی ...
Read more

The box tree moth outbreak in Iran

The box tree moth outbreak in Iran

شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis، دو سه سالی است که در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران ظاهر شده و در همین زمان کوتاه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جنگل‌های شمشاد وارد کرده است.
Read more

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media