Probio 96 (WP)

Probio 96 (WP)

عناصر تشکیل دهنده
 • باکتری Bacillus velezensis
باکتری Bacillus velezensis10CFU/g
 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش، بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و مقدار 5/0 تا 2 کیلوگرم پروبیو 96 بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 تا 5/1 کیلوگرم پروبیو 96 در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال قبل از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 •  سرک (همراه آب آبیاری): در این روش، مقدار 1 تا 5/1 کیلوگرم پروبیو 96 با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  چالکود زمستانه: در یک سوم انتهایی سایه‌انداز درخت، بسته به سن آن، یک یا دو چاله به قطر ۳۰ سانتیمتر و عمق ۴۰ سانتیمتر ایجاد کرده و مقداری کود دامی کاملاً پوسیده، در هر چاله ریخته شود. سپس، برای درختان بالای ۵ سال، حدود ۲۵ گرم و برای درختان زیر ۵ سال حدود ۱۰ تا 15 گرم از محصول پروبیو ۹۶ به ازای شهر درخت در چاله ریخته و روی آن با مخلوط خاک و خاک‌برگ پوشانده شود.

از مهم‌ترین مکانیسم‌های شناخته‌شده کود-قارچکش زیستی پروبیو 96 می‌توان به حل کردن فسفات، تولید سیدروفور، تولید هورمون‌های رشدی و بویژه تولید طیفی از ترکیبات ضداسترس و ضدقارچی اشاره کرد. این محصول، ترکیب بسیار موثری در مواجهه با تنش‌های زنده و غیرزنده مانند عوامل بیمارگر خاکزی مانند قارچ‏های عامل بوته میری و پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه، خشکی، شوری خاک و آب و … نیز به شمار می‌رود.

کود قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 (پودر وتابل)
 •  بهبود جوانه‏زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‏ای و افزایش رشد و عملکرد گیاهان
 •  پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی خاکزاد (بوته میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
 •  افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های غیرزنده مانند شوری از طریق تولید آنزیم ACC دآمیناز
 •  تولید محصول سالم و عاری از مواد شیمیایی
 •  بهبود حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی موجودات مفید خاکزی
 • جعبه حاوی یک بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.
Biological fertilizer

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Text information

Text information

Text information

Biological fungicides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological insecticides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological fertilizer for houseplants

DESCRIPTION

Text information

Text information

Catalogue download

Text information

Catalogue download
Fruit fly attractant

DESCRIPTION

Text information

Macro biological control

DESCRIPTION

Text information