گروه سلامت و بهداشت عمومی

گروه سلامت و بهداشت عمومی

بیشتر از نیمی از جمعیت جهان در معرض بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین قرار دارند. بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین بیشتر مردم فقیر که دسترسی به امکانات مناسب سکونت، آب سالم و خدمات بهداشتی را ندارند تحت تاثیر قرار می‌دهد

لاروکش بیولوژیک

لاروکش بیولوژیک

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید