بروشور هیومیک‌اسید زیستی بایوران (مایع)

دانلود بروشور

دانلود خبرنامه

هیومیک اسید بایوران (مایع)

بسیاری از خاک‌های زراعی و باغی کشور از نظر میزان ماده آلی و حلالیت عناصر غذایی در شرایط بحرانی قرار دارند. هیومیک‌اسید زیستی بایوران با فرمولاسیون مایع، با بهره‌گیری همزمان از هیومیک‌اسید به عنوان تامین‌کننده ماده آلی خاک و کلاته‌کننده عناصر غذایی و باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPRs) با توانایی افزایش حلالیت و جذب عناصر غذایی و تولید ترکیبات ثانویه، می‌تواند به عنوان ترکیبی موثر، در برنامه‌های غذایی گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. تعامل مثبت بین هیومیک‌اسید و باکتری‌های محرک رشد گیاه، می‌تواند به بهبود حاصلخیزی خاک، توسعه سیستم ریشه‌ای و حفاظت از گیاه در برابر انواع تنش‌ها کمک کند. 

هیومیک‌اسید، از سویی با اثرگذاری بر ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک و جوامع میکروبی و از سوی دیگر، با افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاهان بر رشد و عملکرد آن‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. باکتری‌های محرک رشد گیاه نیز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های بیوشیمیایی همچون حل‌کنندگی فسفات و تولید آنزیم‌ها و متابولیت‌های ثانویه، باعث بهبود رشد، عملکرد و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند.

· افزایش میزان حاصلخیزی و ماده آلی خاک

· بهبود فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک

· تسهیل جذب عناصر کلاته شده اطراف ریشه

· بهبود ریشه‌زایی و رشد گیاهان

· کاهش‌دهنده آثار منفی تنش‌های محیطی مانند کم آبی، شوری و سرمازدگی

· افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر گیاهان

 

جهت حصول نتیجه مطلوب، هیومیک‌اسید زیستی بایوران را مطابق جدول زیر استفاده کنید.

 
محصول زمان مصرف میزان مصرف  روش مصرف
گلخانه‌ای تلقیح نشاء 3 لیتر 3 لیتر از کود در 100 آب حل شود. سپس، به تدریج نشاها یا قلمه‌های موردنیاز برای کاشت یک هکتار زمین به مدت 15 دقیقه درون این محلول قرار داده و به زمین اصلی منتقل شود.
آبیاری 5 لیتر 5 لیتر از کود به مخزن سیستم آبیاری برای یک هکتار گلخانه اضافه و همراه آب آبیاری هر 2 تا 3 هفته یکبار استفاده شود.
زراعی بذرمال 1 تا 3 لیتر 1 تا 3 لیتر کود با توجه به نوع و اندازه بذر برای بذرمال 100 کیلوگرم بذر استفاده شود.
پنجه‌زنی 6 تا 8 لیتر 6 تا 8 لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.
خوشه‌دهی 6 تا 8 لیتر 6 تا 8 لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.
باغی آبیاری 8 تا 10 لیتر 8 تا 10 لیتر از کود، همراه با آب آبیاری مورد استفاده در یک هکتار باغ، در هر یک مراحل، قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه و درشت شدن میوه استفاده شود.

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید