بروشور هیومیک‌اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)

بروشور هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر)

دانلود خبرنامه

هیومیک اسید بایوران (پودر وتابل)

هیومیک‌اسید زیستی بایوران با توجه به وضعیت حاصلخیزی خاک کشور می‌تواند یکی از ترکیبات مهم و موثر در برنامه تغذیه‌ای گیاهان باشد. بسیاری از خاک‌های زراعی و باغی کشور از نظر میزان ماده آلی در محدوده بحرانی می‌باشند. هیومیک‌اسید زیستی بایوران با فرمولاسیون پودر وتابل در برگیرنده هیومیک‌اسید به عنوان تامین کننده ماده آلی خاک و کلاته‌کننده عناصر غذایی اطراف ریشه، باکتری‌های محرک رشد گیاهی (PGPRs) و پتاسیم است. باکتری‌های محرک رشد گیاهی دارای توانایی بالایی در کلنیزاسیون ریشه و تولید ترکیبات ثانویه هستند که سبب حلالیت و جذب بهینه عناصر کلاته‌شده در اطراف ریشه و حفاظت از گیاهان در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند. تعامل مثبت بین هیومیک‌اسید و باکتری‌های محرک رشد گیاهی سبب بهبود حاصلخیزی خاک، توسعه سیستم ریشه‌ای و حفاظت از گیاه در برابر انواع تنش‌ها می‌شود.

هیومیک‌اسید، از سویی با اثرگذاری بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و جوامع میکروبی و از سوی دیگر، با افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاهان، بر رشد و عملکرد آن‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. باکتری‌های محرک رشد گیاه نیز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های بیوشیمیایی همچون حل‌کنندگی فسفات و تولید آنزیم‌ها و متابولیت‌های ثانویه، باعث بهبود رشد، عملکرد و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند.

  • افزایش میزان حاصلخیزی و ماده آلی خاک
  • بهبود فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک
  • تسهیل جذب عناصر کلاته‌شده اطراف ریشه
  • بهبود ریشه‌زایی و رشد گیاهان
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده
  • افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر گیاهان
  • افزایش وزن و رنگ‌گیری میوه

جهت حصول نتیجه مطلوب لازم است کاربرد هیومیک‌اسید زیستی بایوران مطابق جدول زیر صورت پذیرد:

 
گیاه هدف زمان کاربرد میزان کاربرد (کیلوگرم) توضیحات
گلخانه‌ای تلقیح نشاء 1 1 کیلوگرم هیومیک‌اسید زیستی بایوران در 100 لیتر آب حل و نشاء‌های مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین به مدت 15 دقیقه درون این محلول قرار داده شود. سپس، نشاء‌ها برای کاشت به زمین اصلی انتقال داده شوند.
آبیاری 2 2 کیلوگرم از محصول به مخزن مربوط به سیستم آبیاری با حجم 1000 لیتر آب اضافه و همراه آب آبیاری هر 2 تا 3 هفته یکبار استفاده شود.
زراعی بذرمال 0/5-1/5 میزان پیشنهاد شده از محصول با توجه به نوع و اندازه بذر برای بذرمال 100 کیلوگرم بذر استفاده شود. با کاهش اندازه بذر، میزان استفاده از محصول افزایش می‌یابد.
پنجه‌زنی 1-2 1 تا 2 کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.
خوشه‌دهی 1-2 1 تا 2 کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.
باغی آبیاری 2-3 2 تا 3 کیلوگرم محصول، همراه با آب آبیاری مورداستفاده برای یک هکتار باغ، در هر یک از مراحل قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و درشت شدن میوه استفاده شود. در سیستم آبیاری غرقابی، 30 دقیقه آخر آبیاری، کود به سیستم آبیاری اضافه شود.

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید