کود بیولوژیک رشداَفزا

فیلوسفر (اندام هوایی) گیاهان، زیستگاه طیف وسیعی از باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPBs) است که در تعامل با گیاه، باعث بهبود رشد، سلامت و عملکرد گیاه و افزایش مقاومت آن نسبت به عوامل استرس‌زای زنده و غیرزنده می‌شوند. این آثار ممکن است از طریق مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها مانند تثبیت ازت، حل کردن فسفات، تولید هورمون‌های رشدی مانند اکسین و ژیبرلین، تولید سیدروفور، کاهش دسترسی عوامل بیمارگر به عناصر غذایی، تولید آنزیم‌های ضدقارچی و ... ایجاد شود. محلول‌پاشی اندام هوایی گیاهان با باکتری‌های مفید فیلوسفر می‌تواند اثرات مثبت و قابل‌توجهی بر رشد، سلامت و عملکرد محصول داشته باشد و بویژه از گیاه را در برابر تنش‌های مختلف محافظت کند.

کود بیولوژیک رشداَفزا، برپایه مجموعه‌ای از باکتری‌های فیلوسفری محرک رشد گیاه سنتز شده و برای محلول‌پاشی روی اندام هوایی گیاهان در مراحل مختلف رشدی مناسب است. کارایی این باکتری‌ها با توجه به فعالیت‌های بیوشیمیایی متنوع آنها در مطالعات مختلف به اثبات رسیده و قرارگرفتن آنها در یک محصول، می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر رشد، سلامت و عملکرد گیاهان و مقابله با تنش‌های مختلف داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاربرد این محصول به عنوان یک کود تقویتی، به تنهایی یا در تلفیق با عناصر غذایی دیگر، می‌تواند تنش‌های ایجادشده توسط عواملی مانند سرما، شوری، علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های شیمیایی و ... را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

استفاده از این محصول به عنوان جایگزین ترکیبات شیمیایی موجود، می‌تواند به تولید محصولات سالم و عاری از مواد شیمیایی مضر منجر شود. محصولاتی که به این شیوه تولید می‌شوند، بلافاصله قابل مصرف هستند و دوره پرهیز از مصرف ندارند. مقابله با تنش‌های مختلف مانند تنش سرمایی یا تنش علف‌کش‌ها و آفتکش‌های شیمیایی از مزایای ویژه این محصول به شمار می‌رود.

مقدار مصرف کود بیولوژیک رشداَفزا با توجه به سطح برگ محصول مطابق جدول زیر تعیین می‌شود. نحوه کاربرد محصول، تنها به صورت محلول‌پاشی روی اندام هوایی است و استفاده همزمان آن با سایر ترکیبات مانند عناصر ریزمغذی، ترکیبات تقویتی و آفتکش‌ها در صورتی که حاوی ترکیبات مسی نباشند مانعی ندارد.

محصول زمان مصرف میزان و روش مصرف
گندم، جو، برنج و سایر محصولات با سطح برگ کم در واحد سطح دو مرحله

1- مرحله شروع پنجه­‌زنی

2- مرحله خوشه‌­رفتن

در هر مرحله، 1/5 تا 2 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس­‌کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­پاشی کنید.
پنبه و سایر محصولات با سطح برگ متوسط در واحد سطح دو مرحله

1- 35 روز پس از کشت

2- مرحله تشکیل غوزه یا 60 روز پس از کشت

در هر مرحله، 2 تا 3 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس­‌کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­پاشی کنید.
ذرت و سایر محصولات با سطح برگ زیاد در واحد سطح دو مرحله

1- 30 روز پس از کشت

2- 60 روز پس از کشت

در هر مرحله، 3 تا 5 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس‌­کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­پاشی کنید.
درختان میوه و زینتی دو مرحله

1- ابتدای فصل رویشی

2- اواسط فصل رویشی

در هر مرحله، 3 تا 5 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس­‌کردن یک هکتار باغ حل کرده و محلول­پاشی کنید.

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید