کود بیولوژیک فسفاته به‌رشد

فسفر، یکی از عناصر غذایی ضروری است که به طور فعال در بسیاری از فرایندهای حیاتی گیاه مانند تقسیم سلولی، فتوسنتز، تجزیه قندها، انتقال انرژی و ... نقش ایفا می­‌کند. بیشتر خاک­‌های کشاورزی حاوی مقادیر کافی فسفر هستند که بخش زیادی از آن، در نتیجه کاربرد منظم و دوره‌­ای کودهای فسفره توسط کشاورزان در خاک تجمع پیدا کرد‌ه‌­اند. با این حال، بیشتر فسفر موجود به دلیل تثبیت سریع و تحرک بسیار پایین، عملا برای گیاهان غیر قابل استفاده هستند. باکتر‌‌ی‌­های حل­‌کننده فسفات، با آزادسازی و محلو‌ل­سازی فسفر، آن را به فرم­‌های قابل استفاده برای گیاهان تبدیل کرده و همزمان در بهبود رشد عناصری مانند آهن، آلومینیوم و کلسیم نیز نقش ایفا می­‌کنند. استفاده همزمان از منابع فسفره و باکتری‌­های حل­‌کننده فسفات می­‌تواند کارایی جذب این عنصر را افزایش داده و از تجمع بیش از حد فسفر در خاک­ جلوگیری کند.

این محصول، دربرگیرنده مجموعه‌ای از باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه است که به طور ویژه در جلوگیری از تثبیت فسفر و تبدیل آن به فرم‌های قابل استفاده برای گیاهان مختلف نقش ایفا می‌کنند. در خاک‌هایی که از نظر محتوای فسفر مشکلی ندارند و تنها مشکل جذب فسفر دارند، استفاده از این ترکیب به تنهایی یا همراه با مقادیر کم کودهای شیمیایی فسفره توصیه می‌شود. در مواردی که خاک از نظر فیزیکی دچار کمبود فسفر است، استفاده از کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران که حاوی 20 درصد فسفر است توصیه می‌شود.

در بسیاری از خاک‌های ایران، در نتیجه کاربرد منظم و دوره‌ای کودهای فسفره، فسفر به میزان کافی در خاک موجود بوده، اما به دلیل باندشدن آن با کانی‌های خاک، عملا برای گیاهان غیر قابل استفاده هستند. در چنین خاک‌هایی که منبع فسفر به اندازه کافی موجود است، استفاده از کود فسفاته به‌رشد می‌تواند فسفر مورد نیاز گیاهان را بدون نیاز به کاربرد کودهای شیمیایی تامین کرده و از انباشته‌شدن مواد شیمیایی در خاک جلوگیری کند.

مقدار توصیه‌شده از این کود را مطابق جدول زیر برای محصولات مختلف استفاده کنید.

میزان مصرف روش مصرف زمان مصرف گیاه هدف
0/5 تا 1 لیتر کود برای خیس‌کردن بذر موردنیاز یک هکتار بذرمال هنگام کشت سبزی و صیفی و گوجه‌فرنگی
 1 تا 2 لیتر کود در مقدار مناسبی آب برای خیساندن ریشه نشا­ء­ها به مدت 15 دقیقه تلقیح نشاء هنگام کاشت نشاء سبزی و صیفی و گوجه‌فرنگی
1 تا 2 لیتر کود به ازای 100 کیلوگرم بذر بذرمال هنگام کشت گندم و جو
0/5 تا 1 لیتر کود به ازای 30 کیلوگرم بذر بذرمال هنگام کشت ذرت
1 تا 2 لیتر کود در مقدار مناسبی آب برای خیساندن 60 کیلوگرم بذر بذرمال هنگام خیساندن بذر برنج
1 تا 2 لیتر کود برای خیساندن 60 کیلوگرم بذر تلقیح بذر جوانه­‌زده هنگام کاشت بذر برنج
 2 لیتر کود در مقدار مناسبی آب برای خیساندن ریشه نشا­ء­ها به مدت 15 دقیقه تلقیح نشاء هنگام کاشت نشاء برنج
0/5 تا 1 لیتر کود به ازای 25 کیلوگرم بذر کرکدار 0/5 تا 1 لیتر کود به ازای 30 کیلوگرم بذر بدون کرک بذرمال هنگام کشت پنبه
0/5 تا 1 لیتر کود به ازای 10 کیلوگرم بذر بذرمال هنگام کشت کلزا

روش سنتی: 3 تا 4 لیتر کود را در 100 لیتر آب حل کرده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار دهید تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه یا باغ مورد استفاده قرار گیرد.

روش قطره‌­ای: 3 تا 4 کود را در مخزن کود یا استخر ریخته تا همراه آب در سیستم آبیاری برای یک هکتار توزیع شود.

همراه آب آبیاری در طول فصل رویشی انواع گیاهان زراعی

 

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید