دکتر همایون مرادی

مدیر عامل

دکتری مدیریت

مهندس شهیار معصومی

قائم مقام

کارشناس ارشد عمران

مهندس کامران حقیقی

مدیر کارخانه بایوفسفات بایوران

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

مهندس‌امیررضا کاتوزیان

مدیر کارخانه

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی

دکتر سلیمان قاسمی

مدیر تحقیق و توسعه و مارکتینگ پروبیوتیک‌های گیاهی

دکتری بیماری‌شناسی گیاهی

مهندس مهدی فرضی

مدیر تحقیق و توسعه پروبیوتیک‌های حیوانی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی صنعتی

مهندس مجید حسینی

مدیر تولید پروبیوتیک‌های گیاهی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

مهندس رضا دایر

مدیر تولید پروبیوتیک‌های حیوانی

کارشناس ارشد ژنتیک

مهندس سیاوش ترابی

مدیر کنترل کیفیت و بانک میکروبی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

مهندس آرتا سرتیپی

مدیر فروش پروبیوتیک‌های گیاهی

کارشناس ارشد بازاریابی

دکتر آرمان مشاوری

مدیر فروش پروبیوتیک‌های حیوانی

دکتری دامپزشکی

فاطمه یوسفی

مشاور مدیرعامل در بخش فروش

کارشناس مدیریت بازرگانی

دکتر سیدمحمدتبادکانی

مدیر منطقه‌ای مارکتینگ پروبیوتیک‌های گیاهی

دکتری حشره‌شناسی کشاورزی

دکتر سمیه رحیمی

مدیر منطقه‌ای مارکتینگ پروبیوتیک‌های گیاهی

دکتری اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات

دکتر الهه احمدی

مسئول تضمین کیفیت

دکتری بیوتکنولوژی

مهندس بهنام حسامی

مسئول فناوری اطلاعات

کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

 

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید