بید کلم یا شب‌پره پشت‌الماسی Plutella xylostella، یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین آفات کلم و کاهو در ایران محسوب می‌شود. از خصوصیات زیستی ناخوشایند این آفت، می‌توان به پتانسل تولیدمثلی بسیار بالا، تعداد نسل زیاد در سال و از همه مهم‌تر، توانایی فوق‌العاده آن به بروز سریع مقاومت نسبت به انواع مختلف حشره‌کش‌های شیمیایی اشاره کرد که این موضوع، اهمیت آن را به عنوان یک آفت مهم و درجه یک در کشور نشان می‌دهد. استفاده از آفتکش‌های شیمیایی روی محصولاتی مانند کلم و کاهو که اغلب مصرف تازه‌خوری دارند، نگرانی‌های زیادی در زمینه سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. از طرفی این ترکیبات باعث از بین‌رفتن بسیاری از دشمنان طبیعی آفت می‌شوند و شرایط امروز به گونه‌ای شده که کشاورزان بدون تکیه به حشره‌کش‌های شیمیایی قوی، ممکن است محصول خود را به طور کامل از دست بدهند.

لارو بید کلم در حال تغذیه از بافت برگ گیاه کلم، در تصویر می‌توانید نحوه خسارت آفت به صورت سوراخ شدن برگ را مشاهده کنید. این سوراخ‌ها با ادامه تغذیه بزرگ‌تر شده و در نهایت به کاهش سطح فتوسنز، ضعف گیاه و خشک‌شدن یا افتادن برگ منجر می‌شود.

در یک مطالعه مزرعه‌ای، کارایی دو فرمولاسیون پودری و مایع آفتکش بیولوژیک بایولپ در کنترل بید کلم در شهرستان شهریار (استان تهران) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یک فرمولاسیون مشابه وارداتی از ایتالیا مقایسه شد. مزارع کلم در دو مرحله (در زمان انتقال نشاء و هشت روز بعد) با غلظت‌های توصیه‌شده آفتکش‌ها محلول‌پاشی شده و در هر مرحله، مرگ و میر لاروها سه و هفت روز پس از محلول‌پاشی تعیین شد. براساس نتایج، در اولین مرحله محلول‌پاشی، غلظت‌های 1 و 1/5 در هزار بایولپ پودری و غلظت 2 در هزار بایولپ مایع در روز سوم به ترتیب باعث مرگ و میر 58، 62 و 75 درصد لاروها و در روز هفتم باعث مرگ و میر 71، 74 و 74 درصد لاروهای آفت شدند که با فرمولاسیون وارداتی (71 و 72 درصد در روز سوم و هفتم) اختلاف معنی‌دار نداشتند. در دومین مرحله محلول‌پاشی نیز اختلاف معنی‌داری بین غلظت 1 و 1/5 در هزار بایولپ پودری، غلظت 2 در هزار بایولپ مایع و فرمولاسیون وارداتی مشاهده نشد. در این مرحله، بیشترین میزان مرگ و میر لاروها در روز سوم و هفتم در تیمار بایولپ پودری با غلظت 1/5 در هزار مشاهده شد.

محلول‌پاشی مزارع کلم با آفتکش بیولوژیک بایولپ

بررسی بوته‌های کلم برای تعیین درصد مرگ و میر لاروهای آفت در سومین روز پس از محلول‌پاشی با آفتکش بایولپ

مرگ لارو بید کلم سه روز پس از تیمار محصول با آفتکش بایولپ، در سمت راست تصویر، ملاحظه می‌کنید که لارو قبل از ایجاد خسارت قابل توجه، تغذیه خود را متوقف کرده و تا زمان مرگ در محل کنونی، دیگر هیچ تغذیه‌ای انجام نداده است.

درصد مرگ و میر لاروهای بید کلم در مزارع تیمارشده با غلظت‌های 0/5، 1 و 1/5 در هزار بایولپ پودری (WP)، غلظت 2 در هزار بایولپ مایع (SC) و غلظت توصیه‌شده فرمولاسیون وارداتی (CBC) در سومین (سمت چپ) و هفتمین (سمت راست) روز پس از محلول‌پاشی در نوبت اول (زمان انتقال نشاء)، حروف مشابه روی میله‌ها نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار هستند.

درصد مرگ و میر لاروهای بید کلم در مزارع تیمارشده با غلظت‌های 0/5، 1 و 1/5 در هزار بایولپ پودری (WP)، غلظت 2 در هزار بایولپ مایع (SC) و غلظت توصیه‌شده فرمولاسیون وارداتی (CBC) در سومین (سمت چپ) و هفتمین (سمت راست) روز پس از محلول‌پاشی در نوبت دوم (هشت روز پس از انتقال نشاء)، حروف مشابه روی میله‌ها نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار هستند.

بایولپ یک آفتکش گوارشی است و بیشترین کارایی را علیه آفات برگخوار دارد. چرا که این آفات به صورت خارجی از برگ میزبان تغذیه می‌کنند و احتمال آلوده‌شدن به برگ‌های سمپاشی شده در آنها بیشتر است. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت 1/5 در هزار بایولپ پودری قادر است کنترل قابل قبولی روی بید کلم ایجاد کند که این کارایی، حتی از نمونه وارداتی مورداستفاده در کشور نیز بیشتر بود. بید کلم، دشمنان طبیعی زیادی از جمله زنبورهای پارازیتوئید لارو و شفیره، حشرات شکارگر و پرندگان دارد. استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایی، با توجه به از بین بردن جمعیت این دشمنان، باعث حذف نقش این عوامل در کنترل آفت می‌شوند و زمینه را برای طغیان مجدد آفت در آینده نزدیک فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، بروز سریع مقاومت به حشره‌کش‌ها، هزینه‌های زیادی را به کشاورزان تحمیل کرده و طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی اغلب ناشناخته و مضر را روی محصول به جا می‌گذارند که به مصرف مستقیم جامعه می‌رسد. در صورتی که می‌توان با کاربرد حشره‌کش‌های بیولوژیک تولید داخل، علاوه بر تولید محصول سالم و کاهش هزینه‌ها، کنترل قابل قبولی روی آفت اعمال کرد، ضمن اینکه سهم دشمنان طبیعی که در این شرایط امکان فعالیت روی آفت پیدا می‌کنند را نیز باید به کارایی کنترل نهایی اضافه کرد.


بررسی کارایی حشره‌کش بیولوژیک بایولپ در کنترل شب‌پره شمشاد در جنگل‌های شمال ایران

بررسی کارایی حشره‌کش بیولوژیک بایولپ در کنترل شب‌پره شمشاد در جنگل‌های شمال ایران

شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis، آفتی متعلق به خانواده Pyralidae است که گزارش رسمی انتشار آن در ایران در سال 1395 منتشر شده و در طول همین سه سال، خسارت‌های بسیار مهمی به جنگل‌های شمشاد ...
بیشتر بخوانید

بررسی کارایی آفتکش بیولوژیک بایولپ با دو فرمولاسیون پودری و مایع در کنترل بید کلم در شهرستان شهریار

بررسی کارایی آفتکش بیولوژیک بایولپ با دو فرمولاسیون پودری و مایع در کنترل بید کلم در شهرستان شهریار

در یک مطالعه مزرعه‌ای، کارایی دو فرمولاسیون پودری و مایع آفتکش بیولوژیک بایولپ در کنترل بید کلم در شهرستان شهریار (استان تهران) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یک فرمولاسیون مشابه وارداتی از ایتالیا مقایسه شد ...
بیشتر بخوانید

بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو 96 در افزایش عملکرد گندم دیم در استان مرکزی

بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو 96 در افزایش عملکرد گندم دیم در استان مرکزی

اثر کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو 96 در یک مطالعه مزرعه‌ای بر افزایش عملکرد گندم دیم در بخش خنجین، شهرستان فراهان استان مرکزی در سال زراعی 94-1393مورد مطالعه قرار گرفت. این کودها بصورت بذرمال ...
بیشتر بخوانید

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

کارایی کودهای بیولوژیک تولید بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم، در سال زراعی 97-1396 در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی و در قالب پروژه ایکاردا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی ...
بیشتر بخوانید

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم در استان لرستان

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم در استان لرستان

کارایی کودهای بیولوژیک تولید بایوران در افزایش عملکرد گندم دیم، در سال زراعی 97-1396 در شهرستان خرم آباد استان کردستان و در قالب پروژه ایکاردا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه در زمینی دیم به مساحت 6 هکتار ...
بیشتر بخوانید

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم آبی در استان کردستان

پروژه ایکاردا: بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوران در افزایش عملکرد گندم آبی در استان کردستان

کارایی کودهای بیولوژیک تولید بایوران در افزایش عملکرد گندم آبی، در سال زراعی 97-1396 در شهرستان قروه استان کردستان و در قالب پروژه ایکاردا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی ...
بیشتر بخوانید

طغیان آفات پروانه‌ای در بهار 1398

طغیان آفات پروانه‌ای در بهار 1398

مناطق مختلف ایران، پس از یک دوره خشکسالی و کم‌­بارش چندساله، در بهار 1398 شاهد بارندگی­‌های کم‌­سابقه در 50 سال اخیر بود که باعث افزایش پوشش گیاهی و مساعدشدن شرایط برای ... افزایش جمعیت حشرات گیاخوار شد. در این زمینه، طغیان گروه‌های مهمی از حشرات
بیشتر بخوانید

آغاز اجرای طرح پایلوت ارزیابی کارایی محصول بایوفارم در افزایش عملکرد گوجه فرنگی در آنتالیا-ترکیه

آغاز اجرای طرح پایلوت ارزیابی کارایی محصول بایوفارم در افزایش عملکرد گوجه فرنگی در آنتالیا-ترکیه

کارایی کود بیولوژیک بایوفارم در افزایش عملکرد گوجه‌فرنگی در گلخانه‌های شهر آنتالیای ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه، در راستای ثبت این محصول در کشور ترکیه و پس از سپری شدن مراحل اداری و قانونی
بیشتر بخوانید

تماس با ما

آدرس

کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک 142/41

کد پستی: 59658-31979

صندوق پستی: 133-31995 کرج، کمال شهر

تلفن تماس: 7-6666 3480 026

دورنگار: 4564 3480 026

ایمیل: info@biorun.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید