کود بیولوژیک رشدافزا

کود بیولوژیک رشدافزا

مشخصات کلی فرآورده
 
  •  نام محصول: کود بیولوژیک رشدافزا
کود بیولوژیک بایوسوی

Azotobacter sp.، Pseudomonas sp. و Azospirillum sp.

Azotobacter sp.                                         CFU/ml 2 × 107

Pseudomonas sp.                                      CFU/ml 2 × 107

Azospirillum sp.                                        CFU/ml 2 × 107

گیاهان گلخانه­ای:

2 لیتر رشدافزا با مقدار آب لازم برای محلول­پاشی یک هکتار گلخانه مخلوط و استفاده شود.

گیاهان زراعی، سبزی و صیفی:

گیاهان با ترام کم در واحد سطح:

2 تا 3 لیتر رشدافزا با مقدار آب لازم برای محلول­پاشی یک هکتار مزرعه مخلوط و استفاده شود.

گیاهان با تراکم زیاد در واحد سطح:

3 تا 4 لیتر رشدافزا با مقدار آب لازم برای محلول­پاشی یک هکتار مزرعه مخلوط و استفاده شود.

درختان میوه و زینتی:

4 لیتر رشدافزا با مقدار آب لازم برای محلول­پاشی یک هکتار باغ مخلوط و استفاده شود.

تولید انواع تنظیم‏ کننده‏های رشد گیاهی مانند اکسین، جیبرلین و سیتوکینین توسط این باکتری‏ها پس از محلول­پاشی روی گیاهان و ایجاد تعادل در میزان هورمون‏های داخلی گیاهان از عمده‏ترین اثرات باکتری‏های مذکور است. تعادل هورمون‏های گیاهی منجر به توسعه سیستم ریشه‏ای شده و جذب بهتر آب و مواد غذایی از عمده‏ترین پیامدهای آن است. این باکتری‏ها با تامین بخشی از نیتروژن موردنیاز گیاهان، به رشد و نمو بهتر گیاهان کمک می‏کنند و در عین حال با ترشح انواع آنتی‏بیوتیک‏ها، سیانید هیدروژن، سیدروفور و اسید سالیسیلیک، قادر به کنترل برخی از عوامل بیماری‏زای گیاهی به ویژه انواع ساکن در سطح برگ‏ها هستند.

کود بیولوژیک رشدافزا
  • افزایش سطح سبز مزرعه، یکنواختی مزرعه و نهایتاً افزایش رشد و عملکرد محصول
  • افزایش تحمل گیاه به تنش‏های زنده (بسیاری از بیماری‏های خاکزاد)
  • کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی
  • قابلیت کاربرد آسان (به ویژه در مساحت‏های زیاد مانند کشت و صنعت‏ها)

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

رشدافزا دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری و از یخ­زدگی آن جلوگیری شود.

در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می­یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی