کود بیولوژیک فسفوران پلاس

کود بیولوژیک فسفوران پلاس

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: کود بیولوژیک فسفوران­ پلاس
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، گوگرد، ماده آلی و باکتری حل­‌کننده فسفات و محرک رشد گیاهی

فسفر معدنی                                      15%

گوگرد                                                12%

ماده آلی                                            6%

باکتری پدیوکوکوس              10 ×  5 باکتری در هر گرم گرانول

باکتری باسیلوس ولزنسیس   10 ×  5 باکتری در هر گرم گرانول

گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و گلخانه های خاکی (براساس محتوای فسفر خاک):

 • محتوای فسفر خاک کمتر از 5 پی‌پی‌ام: 250 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده‌سازی زمین و یا کاشت بذر به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.
 • محتوای فسفر خاک بین 5 تا 10 پی‌پی‌ام: 150 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده‌سازی زمین و یا کاشت بذر به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.
 • محتوای فسفر خاک بین 10 تا 20 پی‌پی‌ام: 75 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده‌سازی زمین و یا کاشت بذر به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

درختان میوه و زینتی: 0/5 تا 1 کیلوگرم به ازای هر درخت (بسته به سن و اندازه درخت) در چالکود/کانال‌کود زمستانه استفاده شود.

کود بیولوژیک فسفوران‌پلاس با فرمولاسیون گرانول بر پایه مجموعه‌ای از باکتری‌های حل‌کننده فسفات و محرک رشد گیاهی است که همزمان حاوی مقادیر قابل‌توجهی فسفر معدنی، گوگرد و کربن آلی جهت تأمین فسفر موردنیاز گیاهان از جمله درختان میوه، گیاهان زراعی، سبزی و صیفی، گیاهان گلخانه‌ای و زینتی و … است. باکتری‌های حل‌کننده فسفات، گروهی از میکروارگانیسم‌های ریزوسفری هستند که با فعالیت‌های بیوشیمیایی خود در خاک، فسفر را از فرم غیرقابل جذب به فرم قابل جذب در آورده و در اختیار گیاه قرار می‌دهند. باکتری‌های محرک رشد گیاهی نیز، با تولید طیفی از هورمون‌های رشدی، آنزیم‌های حل‌کننده فسفات، سیدروفور، آنتی‌بیوتیک‌ها، آنزیم‌های هیدرولیز کننده و متابولیت‌های ضدقارچی نقش بسزایی در بهبود رشد، سلامت و القای مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده ایفا می‌کنند.

کود بیولوژیک فسفوران پلاس
 • افزایش عملکرد گیاهان زراعی، باغی و زینتی
 • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته
 • انحلال فسفات نامحلول و افزایش قابلیت جذب فسفات توسط گیاه
 • کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی فسفاته
 • قابل استفاده در تولید محصول سالم و ارگانیک عاری از بقایای کودهای شیمیایی فسفاته
 • قابلیت کاربرد آسان به صورت دستی یا با ماشین‌های کودپاش، مشابه با کودهای شیمیایی فسفاته

بصورت گرانول در کیسه‌های 25 و 50 کیلوگرمی بسته بندی شده است.

 • کود بیولوژیک فسفوران­‌پلاس در جای خشک و خنک و به دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی