کود بیولوژیک فسفوران پلاس

کود بیولوژیک فسفوران پلاس

مشخصات کلی فرآورده
 
  •  نام محصول: کود بیولوژیک فسفوران­ پلاس
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، گوگرد، ماده آلی و باکتری حل­کننده فسفات و محرک رشد گیاهی

فسفر معدنی                                                                15%

گوگرد                                                                        12%

ماده آلی                                                                       6%

باکتری پدیوکوکوس                                  10 ×  CFU/gr  5

باکتری باسیلوس ولزنسیس                          10 ×  CFU/gr  5

گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و گلخانه های خاکی (براساس محتوای فسفر خاک):


– محتوای فسفر خاک کمتر از 5 پی پی ام:

250 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

– محتوای فسفر خاک بین 5 تا 10 پی پی ام:

150 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

محتوای فسفر خاک بین 10 تا 20 پی پی ام:

75 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.
درختان میوه و زینتی:

5/0 تا 1 کیلوگرم به ازای هر درخت (بسته به سن درخت) در چالکود/کانال کود زمستانه استفاده شود.

کود بیولوژیک فسفوران‌پلاس با فرمولاسیون گرانول بر پایه مجموعه‌ای از باکتری‌های حل‌کننده فسفات و محرک رشد گیاهی است که همزمان حاوی مقادیر قابل‌توجهی فسفر معدنی، گوگرد و کربن آلی جهت تأمین فسفر موردنیاز گیاهان از جمله درختان میوه، گیاهان زراعی، سبزی و صیفی، گیاهان گلخانه‌ای و زینتی و … در مرحله پیش‌کاشت است. باکتری‌های حل‌کننده فسفات، گروهی از میکروارگانیسم‌های ریزوسفری هستند که با فعالیت‌های بیوشیمیایی خود در خاک، فسفر را از فرم غیرقابل جذب به فرم قابل جذب در آورده و در اختیار گیاه قرار می‌دهند. باکتری‌های محرک رشد گیاهی نیز، با تولید طیفی از هورمون‌های رشدی، آنزیم‌های حل‌کننده فسفات، سیدروفور، آنتی‌بیوتیک‌ها، آنزیم‌های هیدرولیز کننده و متابولیت‌های ضدقارچی نقش بسزایی در بهبود رشد، سلامت گیاه و القای مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده ایفا می‌کنند.

کود بیولوژیک فسفوران پلاس
  • قابلیت کاربرد آسان به صورت دستی یا با ماشین‌های کودپاش، مشابه با کودهای شیمیایی فسفاته
  • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته
  • افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی
  • کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته
  • قابل استفاده در تولید محصول سالم و ارگانیک عاری از بقایای کودهای شیمیایی فسفاته
  • علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه‌ای گیاه موجب انحلال فسفات نامحلول شده و قابلیت جذب توسط گیاه را افزایش می‌دهد.

بصورت گرانول در کیسه‌های 25 و 50 کیلوگرمی بسته بندی شده است.

کود بیولوژیک فسفوران­پلاس در جای خشک و خنک و به دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی