اهداء تقدیر نامه از طرف کوکی وان (مركز جهاني تكواندو در كره جنوبي) به آقاي دكتر مرادي به جهت تلاش برای رشد و گسترش تکواندو در ایران توسط استاد بزرگ مجتبی نظم ده عضو رسمی کوکی وان