هایپروزیم دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروزیم دی پلاس

گروه دارویی: سین‌بیوتیک

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و قابل حل در آب

حیوان هدف: طیور


مواد موثره در محصول

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنی فرمیس

انتروکوکوس فاسیوم

پديوكوكوس اسيدي لاكتيسی

پری‌بیوتیک (دکستران اولیگوساکارید)


میزان ماده موثره در هر فرآورده

Total Count > 1×1012 CFU/Kg


میزان مصرف

200 گرم به ازای 10000 پرنده در یک مخزن آب آشامیدنی


مکانیسم عمل فرآورده

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پروبیوتیک:

هایپروزیم دی پلاس محصولی انحصاری جهت پرورش طیور گوشتی و یک محرک رشد ارگانیک بوده که علاوه بر داشتن سویه­‌های پروبیوتیکِ اسید لاکتیک، واجد میکروارگانیسم­‌های اسپوردار مفیدی است که قابلیت تولید آنزیم­های گوارشی نظیر لیپاز، پروتئاز، آمیلاز و بتاگالاکتوزیداز را دارند. ترکیبات موجود در این محصول موجب دستیابی به اثرات سینرژیسمی در بوجود آمدن فلور سالم در چند روز اول دوره پرورش جوجه‌­های گوشتی می­‌شود. باسیلوس­‌ها با تولید اسیدهای چرب به همراه اسید لاکتیک تولید شده توسط دیگر سویه‌­های موجود در محصول سبب کاهش pH در روده حیوان شده و از رشد باکتری­های بیماریزا جلوگیری می­‌کنند.

 مکانیسم عمل ترکیب پری‌بیوتیک:

پری‌بیوتیک موجود در محصول سین‌بیوتیک هایپروزیم دی‌پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری‌بیوتیک یک اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر پایه ساکارز تولید می‏‌شود. دکستران در برابر آنزیم‏‌های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتریهای مفید تولیدکننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می‌باشند. بدین ترتیب پری‌بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏‌های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏‌های بیماریزا جلوگیری می‏‌کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتریهای پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.


مزایای مصرف

         بهبود هضم و جذب مواد غذایی

کاهش ضریب تبدیل مواد غذایی

افزایش وزن طیور گوشتی

 تقویت فعالیت سیستم ایمنی

کاهش تلفات


بسته بندی، شرايط نگهداری و بهترین زمان مصرف

بسته‌بندی:

قوطی یک کیلوگرمی پت

 

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف:

دو سال پس از تولید